Węgry: parlament przyjął rezolucję o poparciu Polski

2018-02-20 17:40 aktualizacja: 2018-10-05, 21:43
epa06045815 Deputies vote on the amendment on tightening regulations for political billboard advertising in the Parliament in Budapest, Hungary, 23 June 2017. The amendment on the protection of cityscapes, which only needed a simple majority to pass, was approved with 123 votes in favour and 68 against to replace a law previously passed by parliament banning political billboard ads outside campaign periods. The amendments in the law stipulate that organisations that receive direct or indirect budgetary support must pay the listed market price for political billboard adverts.  EPA/Szilard Koszticsak HUNGARY OUT 
Dostawca: PAP/EPA. Archiwum PAP/EPA © 2018 / Szilard Koszticsak
epa06045815 Deputies vote on the amendment on tightening regulations for political billboard advertising in the Parliament in Budapest, Hungary, 23 June 2017. The amendment on the protection of cityscapes, which only needed a simple majority to pass, was approved with 123 votes in favour and 68 against to replace a law previously passed by parliament banning political billboard ads outside campaign periods. The amendments in the law stipulate that organisations that receive direct or indirect budgetary support must pay the listed market price for political billboard adverts. EPA/Szilard Koszticsak HUNGARY OUT Dostawca: PAP/EPA. Archiwum PAP/EPA © 2018 / Szilard Koszticsak
Parlament węgierski przyjął we wtorek rezolucję "o poparciu Polski wobec presji Brukseli". Zaapelował w niej do rządu Węgier, by nie popierał propozycji, które ograniczyłyby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE.

"Wzywamy rząd Węgier, by poparł Polskę, nie pozwolił uszczuplić zagwarantowanych w Traktacie UE praw Polski i nie popierał propozycji, która ograniczyłaby wykonywanie podstawowych praw Polski wynikających z jej członkostwa w UE" – napisano w rezolucji, której projekt złożył szef parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Zsolt Nemeth.

Węgierscy parlamentarzyści zaapelowali też do węgierskich posłów Parlamentu Europejskiego, by nie popierali takiej wysuniętej przez instytucję Unii Europejskiej propozycji, która opowiada się za postępowaniem przeciw Polsce wszczętym na podstawie artykułu 7. Traktatu UE lub się z nim zgadza.

Rezolucję przyjęto 114 głosami „za” przy 13 przeciwnych w obecności ambasadora Polski Jerzego Snopka.

W rezolucji podkreślono, że „węgierski parlament uważa za nieuzasadnione, iż Parlament Europejski i Komisja Europejska zainicjowały wszczęcie wobec Polski postępowania na podstawie art. 7 Traktatu UE i podjęły w tej sprawie decyzję”.

Parlamentarzyści oświadczyli, że zgodnie z prawem oczekują od instytucji Unii Europejskiej, by zamiast podwójnych standardów stosowały wobec wszystkich państw członkowskich zasadę jednakowego traktowania. „Brak jednakowego traktowania sprawia, że obywatele krajów, które na tym ucierpią, stają się unijnymi obywatelami drugiej kategorii” – zaznaczyli posłowie.

„My, Węgrzy, jednocześnie z Polakami, kierując się tą samą wiarą i jednakowymi nadziejami, zostaliśmy z własnej woli członkami Unii Europejskiej. Uczyniliśmy to ufając, że przyłączamy się do wspólnoty stojącej na fundamencie takich wartości jak prawo, sprawiedliwość i wolność” – zaznaczyli parlamentarzyści.

Podkreślili następnie: „My, Węgrzy, nie chcemy już takiej Europy, gdzie wolność jest ograniczana i nie jest wypełniana. Nie chcemy już takiej Europy, gdzie ten, kto większy, nadużywa swojej władzy i gdzie w obszarze wspólnie sprawowanych kompetencji ignoruje się suwerenność narodu. Po 40 latach za żelazną kurtyną dość mamy dyktatu”.

„Polska i Węgry zamiast idei Europejskich Stanów Zjednoczonych wierzą we wspólnotę europejskich narodów"

Parlament zaznaczył, że w ostatnim czasie Węgry i Polskę dotknęły liczne niesłuszne i niesprawiedliwe ataki ze strony instytucji Unii Europejskiej.

„Polska i Węgry zamiast idei Europejskich Stanów Zjednoczonych wierzą we wspólnotę europejskich narodów. Zamiast rozpowszechniania idei społeczeństwa otwartego uważamy za swoje zadanie zachowanie naszej chrześcijańskiej kultury” – oświadczył węgierski parlament.

W rezolucji napisano, że Polacy i Węgrzy niemal jednocześnie, ponad tysiąc lat temu weszli do rodziny narodów europejskich wraz z założeniem państw i przyjęciem chrześcijaństwa, a potem wielokrotnie ramię w ramię występowali w imię najważniejszych wartości powszechnych, wolności, demokracji, niezależności i podstawowych praw człowieka.

„Płomień rewolucji węgierskiej 1956 r. rozpaliła solidarność z Polską. Peszteńskie chłopaki walczące z sowieckimi czołgami (w 1956 r. – PAP) mogli być poprzednikami bohaterów polskiej Solidarności. Ogniwa łańcucha wspólnej historii doprowadziły nas do zmiany ustrojowej kończącej z komunistyczną dyktaturą” – podkreślono, wspominając też o decydującej roli obu narodów w obaleniu żelaznej kurtyny.

W uzasadnieniu projektu rezolucji podkreślono, że 15 listopada 2017 r. PE przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji w Polsce, zgodnie z którą rozpocznie przygotowanie do zainicjowania postępowania na podstawie art. 7 przeciw polskiemu rządowi, a 20 grudnia Komisja Europejska ogłosiła, że podjęła decyzję o uruchomieniu postępowania zgodnie z art. 7.

Przyjęcie rezolucji poprzedziła gorąca debata

Zaznaczono, że parlament Węgier widzi w postępowaniu wobec Polski niebezpieczny precedens, gdyż tą decyzją KE wykracza poza swój zakres kompetencji strażnika traktatów.

Przyjęcie rezolucji poprzedziła gorąca debata parlamentarna, podczas której Nemeth zaznaczył, że zadaniem UE nie jest rozstrzyganie wewnętrznych sporów państw członkowskich i jeśli Unia w takim stopniu ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski, to stwarza to precedens także do ingerencji wobec dowolnego innego państwa członkowskiego. „Kto właściwie pisze polską konstytucję, czy Polacy mają jeszcze do tego prawo, czy może to też przejmie od nich niestrudzona Komisja Europejska?” – zapytał.

Część posłów opozycji nie poparła rezolucji. Swój sprzeciw wobec niej uzasadniali podczas debaty m.in. tym, że według nich ten dokument mówi nie o przyjaźni polsko-węgierskiej, tylko o rządach dwóch państw.

Według posła Węgierskiej Partii Socjalistycznej Gergelya Barandyego w dokumencie tym chodzi o „wspólne wywieranie presji przez dwa autokratyczne rządy, które próbują znaleźć usprawiedliwienie dla swych niedopuszczanych, niedających się pogodzić z ideą państwa prawa dążeń publicznoprawnych”. Jego zdaniem Bruksela nie wykroczyła poza swe kompetencje, a jeśli Węgry czują odpowiedzialność za naród polski, powinny spróbować nakłonić polski rząd do zmiany podejścia sprzecznego z zasadami państwa prawa.

Poseł Jobbiku Marton Gyoengyoesi oświadczył zaś, że choć w rezolucji jest wiele pełnych patosu sformułowań, to nie poświęcono w niej wiele miejsca powodowi, dla którego wszczęto wobec Polski procedurę. Zaznaczył, że to nie UE skrytykowała jako pierwsza polską reformę wymiaru sprawiedliwości, tylko polski Trybunał Konstytucyjny. Według posła przyjęciem rezolucji rząd węgierski chce usprawiedliwić własną politykę w okresie kampanii przez wyborami parlamentarnymi rozpisanymi na 8 kwietnia.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)

mw/ jo/ kar/ agz/