Szrot: prace nad projektem noweli Prawa oświatowego idą w dobrym kierunku

2022-10-27 06:51 aktualizacja: 2022-10-27, 11:53
Dzieci w szkole. Fot. PAP/Roman Zawistowski
Dzieci w szkole. Fot. PAP/Roman Zawistowski
Wprowadzane do projektu noweli Prawa oświatowego poprawki odpowiadają intencjom prezydenta Andrzeja Dudy - podkreślił szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Zapewnił, że prezydentowi zależy na podpisaniu dobrej ustawy, by dobre prawo weszło w życie. "Póki co wszystko idzie w dobrym kierunku" - ocenił.

W nocy z wtorku na środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zakończyła procedowanie nad dwoma projektami: poselskim i prezydenckim, nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Projekt poselski miał charakter wiodący wobec projektu prezydenckiego i to przepisy projektu poselskiego dotyczące działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach znalazły się w wersji projektu przyjętej przez komisję edukacji. Komisja wprowadziła też do projektu poprawki dotyczące edukacji domowej.

Szrot podkreślił w rozmowie z PAP, że w pracach nad projektami brali udział przedstawiciele prezydenta, w tym minister Małgorzata Paprocka, zaś duża część poprawek odpowiada intencjom głowy państwa. W szczególności - mówił - poprawki usuwające rozwiązania dotyczące nauczania domowego.

"Panu prezydentowi zależy na tym, żeby podpisać dobrą ustawę i by dobre prawo weszło w życie" - oświadczył Szrot. Jak dodał, póki co, wszystko idzie w dobrym kierunku.

Szrot: zawsze będą podziały w społeczeństwie przy takich kluczowych ustawach

Odnosząc się do protestów rodziców, Szrot stwierdził, że zawsze będą podziały w społeczeństwie przy takich kluczowych ustawach. "Chodzi o to, by usunąć z ustawy te kontrowersje, które da się usunąć" - podkreślił. Jak przypomniał, sejmowa komisja zrezygnowała z przepisów dotyczących nauczania domowego: o tym, że szkoła musi mieć warunki do przyjęcia dziecka na naukę stacjonarną, na wypadek gdyby cofnięte będzie zezwolenie na edukację domową, a także o maksymalnej liczbie 50 proc. uczniów w edukacji domowej w szkole.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) "mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki". Podjęcie przez nie działalności w szkole lub w placówce wymaga zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Kompetencje rady zostaną poszerzone o monitorowanie w szkole działalności stowarzyszenia lub organizacji i informowanie o tym rodziców

Zgodnie z projektem złożonym przez posłów PiS, opinie wydaną przez radę szkoły/placówki lub radę rodziców mają również poprzedzić konsultacje przeprowadzone przez nią wśród rodziców. Sposób przeprowadzenia konsultacji rada ma określić w regulaminie swoje działalności. Dopiero po przeprowadzeniu konsultacji rada będzie mogła wydać swoją opinię. Kompetencje rady zostaną poszerzone o monitorowanie w szkole działalności stowarzyszenia lub organizacji i informowanie o tym rodziców.

Niezależnie od tego, nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć, dyrektor ma przekazać kuratorowi oświaty materiały wykorzystywane przez stowarzyszenie lub organizację do realizacji programu zajęć oraz pozytywną opinię rady. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii, z tym, że niewydanie opinii w tym terminie będzie uznawane za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. Opinia kuratora będzie decydująca, czy dana organizacja lub stowarzyszenie będzie mogło przeprowadzić w szkole lub przedszkolu zajęcia.

Opinia kuratora oświaty nie będzie wymagana tylko w przypadku zajęć organizowanych i prowadzonych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom lub przez organizację harcerską objętą honorowym protektoratem prezydenta RP.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał także pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub zgody samego pełnoletniego ucznia.(PAP)

Autorka: Aleksandra Rebelińska

dsk/