Najbliżsi funkcjonariuszy, którzy zginęli dostaną specjalną opiekę. Jest projekt ustawy

2022-11-02 13:03 aktualizacja: 2022-11-02, 18:58
Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, Fot. PAP/Tomasz Gzell
Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, Fot. PAP/Tomasz Gzell
Chcemy, żeby państwo polskie otoczyło opieką najbliższych tych funkcjonariuszy, którzy zginęli. Opiekę pełną, całościową, tak żeby wdowy, sieroty, jak również rodzice tych którzy polegli mogli godnie żyć - powiedział w środę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Podkreślił, że ustawa dotyczyć będzie również formacji obywatelskich.

"Wiemy, że nic nie ukoi bólu najbliższych. Wiemy, że utrata ukochanej osoby jest wielkim cierpieniem. Ale chcemy stworzyć wspólny, całościowy, jasny system opieki nad najbliższymi, nad tymi którzy zostaną i będą musieli żyć ze swoim bólem" - powiedział szef MSWiA.

"Chcemy, żeby państwo polskie otoczyło opieką najbliższych tych, którzy zginęli. Opiekę pełną, całościową, tak żeby wdowy, sieroty, jak również rodzice tych którzy polegli mogli godnie żyć" - dodał.

Podkreślił, że ustawa, która został przygotowana dotyczy nie tylko służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych, ale wszystkich służb mundurowych, również żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Więziennej czy Krajowej Administracji Skarbowej. Zaznaczył, że ustawa jest skonsultowana z premierem i ze wszystkimi ministrami nadzorującymi służby mundurowe.

"Jest jeszcze nowy element - formacje obywatelskie. Gdzie członkowie tych formacji narażając swoje życie, bronią życia, mienia innych osób" - powiedział. Zaznaczył, że chodzi tu o druhów OSP, ale również ratownikach GOPR i TOPR. Wyjaśnił, że ich też obejmie ustawa.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział, że świadczenie pieniężne będzie wypłacane wdowom, wdowcom, dzieciom oraz rodzicom poległych funkcjonariuszy i żołnierzy. Wdowy i wdowcy będą je otrzymywali do końca życia. Każde z niepełnoletnich dzieci poległego funkcjonariusza czy żołnierza otrzyma świadczenie w wysokości 50 proc. średniego uposażenia w danej formacji. Po raz pierwszy świadczenie dostaną też rodzice poległego. Będzie im ono przysługiwało od momentu przejścia na emeryturę.

Wsparcie dla bliskich

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że dzięki przygotowanym przepisom nowej ustawy rodziny tych, którzy stracili życie podczas działań ratujących życie i zdrowie, będą mogły zostać objęte wsparciem finansowym ze strony państwa. Przypomniał, że każdy funkcjonariusz i żołnierz, w chwili zagrożenia życia, myśli o swojej rodzinie. Nowe przepisy dają mu pewność, że jego rodzina zostanie odpowiednio zabezpieczona do końca życia.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował również, że przygotowane rozwiązania uwzględniają działania podejmowane zarówno na służbie, jak i poza nią. Wiceszef MSWiA przedstawił też szczegółowe dane dotyczące rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zginęli na służbie. "Zidentyfikowaliśmy około 200 rodzin służb podległych MSWiA i formacji pomocniczych, które byłyby objęte takim świadczeniem. Najwięcej, bo 113, jest w Policji" – przekazał.

Wiceminister Maciej Wąsik powiedział, że świadczenie to wsparcie, które będzie działało wstecz. "Jeśli zdarzenie miało miejsce nawet kilkanaście lat temu, to także te rodziny będą mogły ubiegać się o świadczenie" – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Nowe rozwiązania dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy

Projekt ustawy określa zasady, tryb przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego członkom rodziny funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Świadczenie będzie przysługiwało w razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza albo żołnierza. Nowe rozwiązania dotyczą również rodzin funkcjonariuszy: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz żołnierza zawodowego.

Przepisy te obejmą także członków rodziny strażaka ratownika OSP, który zmarł wskutek udziału w działaniu ratowniczym albo akcji ratowniczej w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu.

Świadczenie otrzyma też rodzina ratownika górskiego oraz członka specjalistycznej organizacji ratowniczej – Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego lub Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zmarł przy wykonywaniu działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa górskiego w warunkach szczególnie zagrażających życiu lub zdrowiu.

Członkami rodziny uprawnionymi do pobierania świadczenia będą małżonek, dzieci i rodzice funkcjonariusza lub żołnierza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia. Wysokość świadczenia będzie powiązana z przeciętnym uposażeniem funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego.

Wejście w życie nowych przepisów planowane jest na 1 stycznia 2023 r.(PAP)

Autorki: Marta Stańczyk, Agnieszka Ziemska

kw/