TK upublicznia listę sędziów obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego 

2023-03-02 18:28 aktualizacja: 2023-03-03, 08:28
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego Fot. PAP/Paweł Supernak
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego Fot. PAP/Paweł Supernak
Trybunał Konstytucyjny upublicznia listę sędziów obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego. "Przekazujemy do publicznej wiadomości listę sędziów TK obecnych na posiedzeniu" - podano w komunikacie.

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego przekazuje:

W odniesieniu do nieprawdziwych informacji opartych na anonimowych źródłach na temat przebiegu wczorajszego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekazujemy do publicznej wiadomości listę sędziów TK obecnych na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego jednoznacznie stwierdzającą, iż Zgromadzenie Ogólne posiadało wymagane kworum i tym samym było władne do podjęcia uchwały, ponieważ zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Na liście widnieją podpisy sędziów:

Julii Przyłębskiej,  
Krystyny Pawłowicz,  
Stanisława Piotrowicza,  
Justyna Piskorskiego,  
Piotra Pszczółkowskiego,  
Bartłomieja Sochańskiego,  
Bogdana Święczkowskiego,  
Michała Warcińskiego,  
Rafała Wojciechowskiego.  
Jarosława Wyrembaka.

mar/