GUS: inflacja w lutym br. wyniosła 1,2 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym 0,4 proc.

2019-03-15 10:43 aktualizacja: 2019-03-15, 10:47
Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
Fot. PAP/Bartłomiej Zborowski
W lutym br. inflacja wyniosła 1,2 proc. rdr, a wobec stycznia br. ceny wzrosły o 0,4 proc. - wynika z piątkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Po aktualizacji systemu wag stosowanych w mierzeniu inflacji GUS skorygował wskaźnik za styczeń br. - wyniósł 0,7 proc. rdr.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2019 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4 proc. (w tym usług – o 0,6 proc. i towarów – o 0,2 proc.). "W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,2 proc. (w tym usług – o 2,3 proc. i towarów – o 0,9 proc.)" - dodano.

GUS poinformował, że podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. urząd dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest on oparty na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych.

Jak wyjaśniono, w świetle tych badań w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2018 r. nastąpiły różnice w poszczególnych grupach mających znaczenie w strukturze konsumpcji. Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie transportu, żywności i napojów bezalkoholowych, restauracji i hoteli oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, łączności, zdrowia, rekreacji i kultury oraz odzieży i obuwia.

"W związku z tym odnotowano inny wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, niż obserwowany przy obliczeniach wstępnych danych za styczeń br. W styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7 proc., wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 0,9 proc. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca uległ zmianie (spadek o 0,2 proc. wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 0,1 proc.)" - czytamy w komunikacie GUS.

Odnosząc się do inflacji w lutym br. GUS zwrócił uwagę na istotny wpływ wyższych cen warzyw oraz usług transportowych ma inflację.

"W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,9 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 0,4 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,21 p. proc. i 0,09 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,7 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,08 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 2,2 proc.) oraz w zakresie transportu (o 2,5 proc.) oraz mieszkania (o 0,6 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,50 p. proc., 0,25 p. proc. i 0,16 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 3,2 proc.) oraz w zakresie łączności (o 2,4 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc. i 0,10 p. proc." - napisano.

"W lutym 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych znalazł się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 p. proc.)" - podsumowano w komunikacie. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

mmu/ je/

PAP/Maciej Zieliński