Komisja ds. specsłużb pozytywnie o odwołaniu szefa SWW i powołaniu następcy

2019-12-20 23:07 aktualizacja: 2019-12-20, 23:20
Sejmowa komisja ds. służb specjalnych przyjęła pozytywną opinię do wniosku premiera o odwołaniu z funkcji szefa Służby Wywiadu Wojskowego Andrzeja Kowalskiego. Posłowie pozytywnie też zaopiniowali kandydata na jego następcę - Marka Łapińskiego.

Z wnioskiem o opinię o odwołaniu Kowalskiego do komisji zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z prawem do odwołania i powołania szefów służb potrzebne są opinie prezydenta, sejmowej komisji ds. służb specjalnych oraz Kolegium ds. służb specjalnych, którym kieruje premier. Opinie te są wymagane, ich treść nie jest jednak wiążąca dla powołującego - Prezesa Rady Ministrów.

Na piątkowym posiedzeniu oba wnioski komisja zaopiniowała pozytywnie - powiedział PAP wiceprzewodniczący komisji Jarosław Krajewski (PiS).

Wniosek o odwołanie i powołanie nowego szefa służby składa do premiera minister obrony narodowej.

Gen. bryg. Andrzej Kowalski jest szefem SWW od lutego 2016, wcześniej - od połowy listopada 2015 był pełniącym obowiązki szefem SWW.

Gen. bryg. Straży Granicznej Marek Łapiński jest wiceministrem obrony narodowej od stycznia 2018 r., wcześniej był komendantem głównym Straży Granicznej (2015-18). Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Urzędzie Ochrony Państwa, Inspekcji Celnej i w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ mhr/