Prezydent za dodatkami emerytalnymi dla opozycjonistów z okresu PRL

2020-09-01 11:32 aktualizacja: 2020-09-01, 13:51
Gdańsk, 01.09.2020. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Fot. PAP/Adam Warżawa
Gdańsk, 01.09.2020. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Fot. PAP/Adam Warżawa
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która wprowadza dodatki emerytalne dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Z nowych świadczeń, za którymi prezydent opowiedział się 31 sierpnia w 40-lecie porozumień sierpniowych, będzie mogło skorzystać ok. 10 tys. opozycjonistów z okresu PRL.

"Podstawowym celem ustawy jest przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł" - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta, dodając, że ustawa zawiera także inne rozwiązania zwiększające pomoc państwa dla tej grupy społecznej.

"Zmniejszeniu ulegną różnice w uprawnieniach osób zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1956 i 1957-1989" - podkreślono.

Zgodnie z ustawą, każda osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł brutto, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Wysokość tego świadczenia będzie odpowiadała kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty pobieranej przez osobę uprawnioną.

"Świadczenie, corocznie waloryzowane, będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej i wypłacane przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego bądź Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z emeryturą i rentą" - podkreślono w komunikacie.

Ponadto w ustawie przewidziano szereg dodatkowych uprawnień, m.in. przyznanie 50-procentowej ulgi taryfowej na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz 51-procentowej ulgi taryfowej na przejazdy określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego.

"Kolejnym rozwiązaniem jest umożliwienie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zlecania organizacjom pozarządowym wykonywania zadań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej" - dodała Kancelaria Prezydenta.

Trzecią formą wsparcia - jak dodano w komunikacie - jest umożliwienie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek za działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury lub renty. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Z nowelizacji - jak przewidywało na etapie prac parlamentarnych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - skorzysta ok. 10 tys. opozycjonistów z okresu PRL-u, którzy z powodu działalności na rzecz niepodległej Polski nie mogli uzyskiwać zarobków i odprowadzać składek emerytalno-rentowych. Resort polityki społecznej szacuje, że łączny koszt z budżetu państwa w związku z wprowadzonymi przepisami wyniesie ok. 62 mln zł rocznie. (PAP)