Dworczyk: szczepienia przeciwko Covid-19 rozpoczną się w styczniu

2020-12-08 10:14 aktualizacja: 2020-12-08, 18:21
Szczepionka na Covid-19. Fot. PAP/Łukasz Gągulski
Szczepionka na Covid-19. Fot. PAP/Łukasz Gągulski
Na wtorkowej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili projekt Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19. Jego celem jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacji. "To jest największe i kluczowe wyzwanie dla Polski w przyszłym roku" - oświadczył Dworczyk.

Zaprezentowany projekt szczegółowo opisuje wszystkie procesy, które są związane z programem szczepień.

"Po pierwsze naszym zadaniem jest dostarczenie szczepionek, które będą bezpieczne i skuteczne. Po drugie tych szczepionek musi być w wystarczającej ilości" - tłumaczył Dworczyk. Dodał, że "cała operacja musi być przeprowadzona w najkrótszym możliwym czasie, tak, żeby to było bezpieczne, ale ten czas musi być jak najkrótszy". To szalenie duże wyzwanie od strony logistyki, organizacji" - zaznaczył.

Po czwarte - kontynuował - szczepionki muszą być darmowe i dobrowolne. "I po szóste musimy zorganizować cały proces tak, żeby był przyjazny dla obywatela. Żeby punkty szczepień były łatwo dostępne" - podkreślił Dworczyk. 

Dworczyk poinformował, że szczepienia rozpoczną się w styczniu, ale dokładny termin zależy od producentów. "Dopóki producent nie uzyska wszystkich zgód, aby te szczepionki były używane na terenie UE, nie rozpoczniemy dystrybucji i programu szczepień" - podkreślił. Zadeklarował jednocześnie, że rząd jest przygotowany,  od strony organizacyjnej, do rozpoczęcia programu szczepień.

Do soboty będą zbierane uwagi do strategii szczepień przeciwko Covid-19

Dworczyk podał, że najbliższe cztery dni, a więc do soboty do godz. 10, będą zbierane uwagi, na podstawie których projekt strategii będzie dopracowany i ulepszany. Z kolei za tydzień we wtorek 15 grudnia rząd ma przyjąć oficjalny dokument. "Te konsultacje są szalenie ważne, bo będzie to jedno z największych, jeśli nie największe wyzwanie w roku 2021. Dobrze, abyśmy do niego przystąpili w duchu narodowej zgody" - oświadczył szef KPRM.

Dworczyk mówił, że propozycje zmian w projekcie będzie można wysyłać na specjalny adres mailowy. "Będziemy także spotykali się - głównie w formie telekonferencji - z szeregiem środowisk, nie tylko środowisk medycznych. Chcemy przedstawić ten dokument i samorządowcom, i politykom, i ekspertom. Wszystkim, którzy mogą, powinni, chcieliby wypowiedzieć się w tej sprawie" - zapowiedział. "Chcemy jak najszerzej przeprowadzić konsultacje" - zapewnił szef KPRM.

"Proszę o współpracę przy tworzeniu ostatecznej wersji Narodowego Programu Szczepień"

Dworczyk poinformował ponadto, że w środę przedstawiciele rządu spotkają się w sprawie ostatecznej wersji Narodowego Programu Szczepień  z organizacjami samorządowymi, które bezpośrednio lub pośrednio będą zaangażowane w proces szczepień.

Zaapelował też o współpracę. "Chciałbym wszystkich państwa poprosić o współpracę nad tym wielkim Narodowym Programem Szczepień. Prosić o to, żebyśmy pozytywnie - krytycznie, ale pozytywnie - podeszli do prezentowanego dokumentu; tak, by finalna jego wersja, którą przyjmie Rada Ministrów za tydzień, była jak najlepsza" - podkreślał szef KPRM

Stwierdził też, że polska strategia szczepień, w porównaniu do przyjętych przez inne europejskie kraje, jest bardziej szczegółowa i obszerna. "Zrobiliśmy tak, bo chcemy, aby Polacy mieli maksimum wiedzy na temat tego wielkiego wyzwania, jakie czeka nas w 2021 r." - zaznaczył. 

Narodowa Strategia Szczepień to 34-stronicowy dokument podzielony na 9 rozdziałów 

Dworczyk tłumaczył, że dokument Strategia Narodowego Programu Szczepień liczy 34 strony i jest podzielony na 9 rozdziałów.

Te rozdziały to kolejno: wprowadzenie; drugi rozdział poświęcony jest skuteczności i bezpieczeństwu szczepionek; trzeci rozdział opisuje cały proces zakupu i finansowania szczepionek; czwarty - proces dystrybucji i całej logistyki; piąty rozdział poświęcony jest zaleceniom medycznym i organizacji punktów szczepień oraz kolejności szczepień poszczególnych grup społecznych.

"W siódmym rozdziale opisujemy komunikację i edukację publiczną, w związku z tym, że jest to nowa szczepionka, nie tylko dla nas w Polsce, ale tak naprawdę dla całego świata, w związku z tym, że pojawiają się różne nieodpowiedzialne opinie czy fake newsy, musimy przeprowadzić dużą, uczciwą akcję informacyjną i profrekwencyjną" - mówił Dworczyk. Zaznaczył, że obecnie poniżej 50 proc. Polaków deklaruje chęć przystąpienia do szczepienia.

Szef KPRM dodał, że ósmy rozdział strategii to monitorowanie i przebieg programu szczepień. Ostatni, dziewiąty rozdział przedstawia wszystkie podmioty zaangażowane w przygotowane Narodowej Strategii Szczepień.

Minister Zdrowia o szczepieniach: fundamentalne założenia to wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność

W konferencji prasowej wziął udział także minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister, przedstawiając założenia strategii, podkreślał wagę takich wartości, jak: wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność szczepień. Jego zdaniem są fundamentalne założenia, kore pozwolą na skuteczne przeprowadzenie procesu szczepień.

"Wiedza jest w tym procesie najważniejsza, ponieważ tylko wiedza daje możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących zaszczepienia się. Dlatego rolą państwa, administracji i urzędników państwowych, rolą autorytetów profesorskich, ekspertów, jest podjęcie roli przekonywania do szczepienia, ale przekonywania na podstawie rzeczowych argumentów, które znajdują potwierdzenie w dorobku naukowym, które wszyscy będziemy mogli uznawać za obiektywne" – powiedział.

Niedzielski poinformował, że planowane jest nie tylko prowadzenie kampanii medialnych o szczepieniach, ale również utworzenie specjalnego serwisu na ten temat. Minister wskazał, że znajdą się tam informacje m.in. o rodzajach szczepień i przeciwwskazaniach. Uruchomiona zostanie również specjalna infolinia.

Minister zapewnił, że bezpieczeństwo szczepień jest "absolutnym priorytetem". "Jeżeli jakikolwiek lek wchodzi do Polski, to my jako państwo gwarantujemy jego bezpieczeństwo w bardzo różnych wymiarach. Gwarancja bezpieczeństwa dotyczy przede wszystkim procesu dopuszczenia leku do obrotu. Proszę pamiętać, że obowiązują tutaj również standardowe procedury dopuszczania, które oczywiście mają wymiar europejski, ponieważ jesteśmy członkiem Unii. Te procedury również odbywają się z naszym udziałem, to znaczy, że w ciałach europejskich, które będą decydowały o dopuszczeniu do obrotu, pracują Polacy, my mamy informacje przekazywane na bieżąco" – powiedział. 

Szef MZ mówił też o zachętach dla osób, które się zaszczepią przeciwko COVID-19. Wśród nich wymienił: zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi lub z wysokim ryzkiem zakażenia, zwolnienie z kwarantanny po podróży do krajów wysokiego ryzyka z punktu widzenia COVID-19, a także nieuwzględnienie osoby zaszczepionej w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań. 

Niedzielski podkreślił, że zachęty te będą dotyczyły osób, które przyjmą obie dawki wymagane dla skuteczności szczepionki. Wskazał, że jest to "pakiet minimum". Dodał, że "gdy tylko zapoznamy się z charakterystykami poszczególnych produktów" podjęta zostanie decyzja o dodatkowych zachętach dla zaszczepionych.

Minister zaznaczył, że rząd stawia dobrowolność szczepień, która ma być oparta na wiedzy i na bezpieczeństwie przedstawionych rozwiązań. Dodał, że celem jest "powszechność w tej dobrowolności". "Ta dobrowolność oznacza też pewne możliwości korzystania ze statusu ozdrowieńca, kiedy już osoba zostanie zaszczepiona" – podkreślił.

Mówił, że na przykład w wypadku, gdy będą obowiązywały obostrzenia dotyczące kwarantanny dla wracających do Polski z niektórych krajów, to osoby zaszczepione będą zwolnione z tego obowiązku.

Rząd będzie monitorował stan zdrowia osób zaszczepionych

Niedzielski oświadczył również, że "państwo bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie tego, co będzie się działo z osobami zaszczepionymi".

Zapowiedział, że "będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych, który umożliwi osobom zaszczepionym funkcjonowanie na zasadzie ozdrowieńca. Zaznaczył, że "będzie także stworzony system zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, który – jak dodał – funkcjonuje w Polsce i nie wymaga szczególnej modyfikacji".

Wyjaśnił, że system działa w ten sposób, że "lekarz, widząc jakikolwiek odczyn poszczepienny ma obowiązek zgłosić to do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która przekazuje te informacje centralnie do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny".

"Wszystkie informacje będą gromadzone centralnie i będą jawne. Chcemy, żeby wszystkie sprawy dotyczące szczepienia i jego efektów były jawne z punktu widzenia publicznego" – dodał minister Niedzielski.

Prof. Horban: szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne i skuteczne

Z kolei obecny na konferencji główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban zapewnił, że szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne, skuteczne i przede wszystkim są środkiem chroniącym ludzi przed śmiercią. "Te techniki, które teraz będą używane do produkcji szczepionek nie są technikami wymyślonymi wczoraj. Jest to technologia rozwijana przez kilkanaście lat (...). Jest to naprawdę w tej chwili technologia znakomita, opierająca się o rozwijającą się wiedzę, jaką jest genetyka i szczepienia" - dodał.

"Jeżeli mamy do czynienia z chorobą, która w pewnych grupach wiekowych, u osób starszych, powyżej 80. roku życia powoduje śmierć u 25-30 proc. osób, które ulegają zakażeniu, to w tym momencie niezaszczepienie tych ludzi byłoby czynem dalece nieroztropnym" - powiedział prof. Horban.

Podkreślił, że szczepienia rozpoczną się od grup najbardziej narażonych. "Dane dotyczące zgonów są w tej chwili mocno niepokojące. Mniej więcej mamy zdublowaną liczbę zgonów codziennych w stosunku do tego, co mamy zazwyczaj" - stwierdził Horban.

Zaznaczył, że znaczna część zgonów spowodowana jest Covid-19, jednak część spowodowana jest tym, że pacjenci z innymi chorobami mają utrudniony dostęp do ochrony zdrowia. "Jeżeli 30 proc. łóżek jest zajętych przez pacjentów z Covid-19, to dostęp do opieki medycznej jest utrudniony. W związku z tym, myślę, że szczepienia również przywrócą nam normalność i normalne działanie, do którego wszyscy mocno tęsknimy, łącznie z narciarzami" - powiedział doradca premiera. (PAP)

Autorzy: Aleksandra Rebelińska, Monika Zdziera, Olga Zakolska, Rafał Białkowski, Szymon Zdziebłowski

PAP/Maria Samczuk