Minister finansów: przygotowaliśmy solidne podstawy. Doceniono polskie wysiłki w pandemii

2021-04-06 14:13 aktualizacja: 2021-04-06, 20:16
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Fot. PAP/Rafał Guz
Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Fot. PAP/Rafał Guz
Ocena S&P oznacza, że przygotowaliśmy solidne podstawy gospodarcze i fiskalne, które w trakcie pandemii COVID-19 stworzyły swego rodzaju bufor - ocenia w komentarzu przekazanym PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Wcześniej we wtorek resort podał, że w poniedziałek agencja Standard & Poor’s (S&P) opublikowała krótki raport o Polsce.

"Opublikowany raport agencji S&P zwraca uwagę na solidne fundamenty polskiej gospodarki. Agencja zwróciła uwagę m.in. na zróżnicowaną i konkurencyjną gospodarkę wspieraną kapitałem ludzkim, bezpieczny poziom długu publicznego czy rozważnie prowadzoną politykę monetarną" - napisał w komentarzu minister Kościński.

Według szefa MF agencja doceniła również nasze wysiłki związane z przeciwdziałaniem ekonomicznym skutkom pandemii, dzięki którym udało się zminimalizować zamykanie przedsiębiorstw oraz utrzymać miejsca pracy.

"Cieszy mnie taka ocena agencji ratingowej. Oznacza, że stworzyliśmy solidne podstawy gospodarcze i fiskalne, które w trakcie pandemii COVID-19 stworzyły swego rodzaju bufor" - podkreślił minister.

W komunikacie poświęconym raportowi S&P ministerstwo pisało, że agencja wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego, jak również rozważną politykę monetarną oraz zdrowy system bankowy.

"Zdaniem S&P, negatywne skutki pandemii COVID-19 przerwały wydłużony okres wzrostu gospodarczego w Polsce, a całoroczny PKB w 2020 roku spadł o 2,7 proc. Mimo to wyniki gospodarcze naszego kraju po raz kolejny okazały się bardziej odporne na niekorzystne otoczenie niż oczekiwano. Spadek produkcji był jednym z najłagodniejszych wśród państw o porównywalnym ratingu. Można to wyjaśnić stosunkowo zdywersyfikowaną i konkurencyjną bazą eksportową Polski, która jest w mniejszym stopniu zależna od sektora motoryzacyjnego i turystycznego, a także sporym bodźcem polityki kryzysowej w celu złagodzenia skutków pandemii" - napisało MF.

Ministerstwo dodało, że w 2021 roku S&P spodziewa się ożywienia gospodarczego w Polsce do 3,4 proc. PKB (wobec wzrostu o 3,8 proc. we wcześniejszej prognozie), co doprowadzi do poprawy sytuacji fiskalnej. W 2022 r. oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB do 4,4 proc. (wobec 4,2 proc. wcześniej) w związku ze wzrostem popytu krajowego, znaczącymi dotacjami unijnymi i odbiciem w Europie.

"Agencja spodziewa się umocnienia złotego i wskazuje na zdrowe filary polskiej gospodarki, która okazała się wyjątkowo odporna na kryzys. Prognozuje inflację CPI w Polsce na średniorocznym poziomie 2,9 proc." - poinformował resort finansów.

W komunikacie napisano, że obecna ocena ratingowa Polski to A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu jest na poziomie stabilnym.

"Według S&P, podniesienie oceny ratingowej Polski byłoby możliwe, gdyby po chwilowym szoku wzrost gospodarczy powrócił na ścieżkę w górę bez tworzenia nierównowagi fiskalnej. Z drugiej strony rating mógłby znaleźć się pod presją w razie znacznie głębszego i dłuższego od prognoz spowolnienia gospodarczego, co doprowadziłoby do pogorszenia się sytuacji fiskalnej znacznie bardziej od bieżących oczekiwań" - wskazało ministerstwo. (PAP)

autor: Marcin Musiał

liv/