Senackie komisje poparły ustawę ratyfikacyjną wprowadzając do niej preambułę

2021-05-19 14:13 aktualizacja: 2021-05-19, 15:26
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senator KO Bogdan Klich (centrum-P) oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senator KO Kazimierz Kleina (centrum-L) podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie w Warszawie. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, senator KO Bogdan Klich (centrum-P) oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senator KO Kazimierz Kleina (centrum-L) podczas wspólnego posiedzenia senackich Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie w Warszawie. Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik
Połączone senackie komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej jednogłośnie poparły w środę ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Wcześniej do ustawy została przyjęta poprawka, w postaci preambuły, zgłoszona przez kluby KO i PSL.

4 maja Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna m.in. do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Senat ma zająć się ustawą 27 maj.

W środę ustawę rozpatrywały na połączonym posiedzeniu senackie Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Senatorowie odrzucili wniosek zgłoszony przez PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek; za wnioskiem było pięcioro senatorów, przeciw - 11, nikt się nie wstrzymał. Większość senatorów poparła natomiast wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej i PSL o dodanie do ustawy preambuły; za tym wnioskiem głosowało - 11 senatorów, przeciw było pięciu, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Całość ustawy wraz z poprawką poparły jednogłośnie połączone komisje Budżetu i Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej; za ustawą głosowało 16 senatorów.

Przyjęta poprawka klubów KO i PSL zakłada dodanie do tekstu ustawy preambuły. "W trosce o przyszłość i pomyślność naszej ojczyzny władze Rzeczpospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Władze Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów" - brzmi tekst propozycji KO i PSL.(PAP)

autor: Marzena Kozłowska

liv/