Powołano Warsaw Health Innovation Hub przy Agencji Badań Medycznych

2021-06-11 10:25 aktualizacja: 2021-06-11, 13:36
Prezes Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński, premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Fot. gov.pl
Prezes Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński, premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Fot. gov.pl
Przy Agencji Badań Medycznych, pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego, powołano Warsaw Health Innovation Hub – inicjatywę, która łączy współpracę sektora publicznego z biznesem w obszarze zdrowia.

ABM wyjaśnia, że koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego i produktów medycznych. To także możliwość inwestycji w polskie technologie i najlepsze zespoły badawcze z kraju.

"To pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Centralnej, która będzie łączyła współpracę sektora publicznego z biznesem w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, na rzecz poprawy zdrowia pacjentów oraz zwiększenia wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia" - przekazała ABM w materiałach prasowych.

"To ogromne wydarzenie na skalę Europy"

Wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i globalnych firm Warsaw Health Innovation Hub zainaugurowano w czwartek podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pierwszych firm, które przystąpią do projektu: Iskra Reic (AstraZeneca), dr Mark Loughran (Microsoft), Markus Sieger (Polpharma), Irma Veberič (Roche) oraz Jan-Philipp Beck (EIT Health).

Podpisano porozumienie o współpracy i omówiono najważniejsze kwestie, wspólne oczekiwania i zadania na najbliższy czas.

"To ogromne wydarzenie na skalę Europy. Udało nam się zainteresować współpracą sektor biznesowy, na tyle, by zechcieli wspierać polska naukę, start-up’y i innowacje, i tym samym  podnosić jakość terapii i rozwiązań na rzecz polskich pacjentów. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w powstanie tego projektu i za wspólną chęć realizacji zadań jakie przed nami stoją. To dopiero początek naszej aktywności" - powiedział dr Radosław Sierpiński, który w piątek został powołany przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego powołał z dotychczasowego p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych na stanowisko szefa ABM.

Cytowany w materiałach ABM premier Mateusz Morawiecki ocenił, że odpowiedzialnością rządu jest  budowanie strategicznych partnerstw w obszarze zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym. "To lekcja, którą wyciągamy z pandemii. WHIH to pierwsza tego typu platforma nie tylko w Polsce, ale także w Europie Centralnej. Potencjał naszych badaczy i firm, a także doświadczenie globalnego sektora bio-tech pozwoli na dostarczenie korzyści polskim pacjentom" – stwierdził szef rządu.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podnosił zaś, że żadna dziedzina nie rozwija się tak dynamicznie, jak medycyna. "Pojawiają się nowe możliwości leczenia, nowe cząsteczki, wyroby medyczne, badania diagnostyczne, które sprawiają, że możemy lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Wierzymy, że współpraca z sektorem biznesowym w ramach WHIH przyśpieszy implementację wielu rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, a potencjał naszych badaczy, młodych start-upów zostanie dostrzeżony i odpowiednio wdrożony z korzyścią dla pacjentów" - mówił.

Wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia 

Elementem wspierającym koncepcję WHIH będą własne programy tworzone i finansowane przez partnerów biznesowych nakierowanych na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych.

ABM podała, że partnerzy prywatni w ramach tworzonych przez siebie funduszy grantowych będą finansować tworzenie przez polskich naukowców i badaczy innowacyjnych i przełomowych rozwiązań  medycznych i technologicznych w najważniejszych obszarach z punktu widzenia polskiego systemu ochrony zdrowia oraz interesów pacjentów.

Kolejnym krokiem w rozwoju WHIH ma być pierwsze spotkanie Rady WHIH, którą powołuję Prezes ABM. Rada WHIH ma charakter opiniodawczo-doradczy, spotyka się na regularnych posiedzeniach i ustala najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania WHIH. Na pierwszym posiedzeniu Rady zostaną opracowane i przyjęte priorytety w ramach których będą realizowane projekty przygotowywane przez Partnerów Strategicznych WHIH. (PAP)

Autorka: Katarzyna Lechowicz-Dyl

mmi/