Rolnictwo a inne sektory gospodarki

2021-09-16 13:11 aktualizacja: 2021-09-16, 13:18
Żniwa w Korytnikach. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Żniwa w Korytnikach. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
W 2020 r. rolnictwo w Polsce odpowiadało za 2,7 proc. wartości dodanej gospodarki. Było to o 0,8 pkt. proc. mniej niż 20 lat wcześniej. Sektor rolny, obok branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz innych usług, wpływał w najmniejszym stopniu na wartość dodaną gospodarki.

W tym samym czasie zatrudnienie w rolnictwie było ponad siedmiokrotnie wyższe niż w pozostałej działalności usługowej i 6,8 razy wyższe niż w działalności finansowej i usługowej (GUS, 2020).

Zatrudnienie na poziomie ok. 10 proc. i wartość dodana poniżej 3 proc. sugerują niską efektywność branży rolnej, a to może skutkować m.in. ograniczonym wzrostem dochodów. Usługi odpowiadają natomiast za 65 proc. wartości dodanej w polskiej gospodarce, a przemysł za ok. 25 proc. (PAP)

Fot. PAP/Adam Ziemienowicz