Prezydencki projekt w sprawie SN. Andrzej Duda chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej

2022-02-03 11:47 aktualizacja: 2022-02-03, 14:59
Prezydent Andrzej Duda, fot. PAP/Leszek Szymański
Prezydent Andrzej Duda, fot. PAP/Leszek Szymański
Składam do laski marszałkowskiej prezydencki projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa zaproponowała, aby Izba Dyscyplinarna SN została zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają mieli możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. Jak dodał prezydent, ten projekt "ma dać rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską".

"Chciałem ogłosić fakt, który dla uczestników polskiej sceny politycznej. Ściślej mówiąc myślę tutaj w tym momencie o liderach klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych nie jest wielkim zaskoczeniem albowiem kilka dni temu zasygnalizowałem wolę dokonania takiego krok" - mówił prezydent Duda podczas czwartkowego oświadczenia. Dodał, że sygnalizował ten zamiar podczas niedawnego spotkania z liderami klubów i kół parlamentarnych.

"Polega on na tym, że składam do laski marszałkowskiej prezydencki projekt ustawy, a więc prezydencką inicjatywę ustawodawczą zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym" - poinformował. 

"Inicjatywa zmian w ustawie o SN była oczekiwana na scenie politycznej"

Duda podkreślił, że inicjatywa ta była na scenie politycznej oczekiwana. "I nawet ze strony tych polityków, którzy zaliczają się do opozycji padły głosy takie, że dobrze, że prezydent występuje z inicjatywą ustawodawczą, że właśnie głowa państwa, a więc niejako ktoś, kto obok tej sceny politycznej, parlamentarnej stoi, występuje z inicjatywą, która zasadniczo zmierza do załatwienia dwóch dziś dla Polski bardzo ważnych spraw" - powiedział prezydent.

Pierwsza z nich - powiedział Duda - to "umożliwienie normalnego, rozsądnego funkcjonowania odpowiedzialności zawodowej w zawodach prawniczych, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby, które należą do stanu sędziowskiego".

"Kwestie tej odpowiedzialności poprzez wydarzenia ostatnich lat, poprzez działania, które były podejmowane przez instytucje europejskie, ale także poprzez działania, które były podejmowane wewnątrz, krajowo, były zaburzone i wielokrotnie kwestionowane, co oczywiście nie przyczyniało się do porządku w naszym kraju, do stabilności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale też rzeczy bardzo dla mnie ważnej: poczucia tego wśród obywateli, że ta odpowiedzialność zawodowa osób ze stanu sędziowskiego, sędziów jest w sposób należyty, uczciwy i rzetelny egzekwowana. Było to w ostatnim czasie bardzo często podważane. I w moim osobistym przekonaniu wymaga to zdecydowanej naprawy" - powiedział prezydent. 

Podczas wystąpienia Andrzej Duda zaproponował, aby "Izba Dyscyplinarna SN została zlikwidowana, aby sędziowie, którzy dziś w tej Izbie orzekają, którzy zostali do niej powołani, mieli zgodnie z polską konstytucją możliwość, stworzoną przez I Prezesa SN, przejścia do wybranej przez nich innej Izby w SN, aby mieli także możliwość przejścia - jeżeli tak wybiorą - w stan spoczynku, bo taką możliwość przewiduje konstytucja".

Podkreślił jednak, że liczy, iż sędziwie z Izby Dyscyplinarnej pozostaną w Sądzie Najwyższym. 

Prezydent: projekt zmiany ustawy o SN ma dać rządowi narzędzie do zakończenia sporu z KE 

Prezydent Duda tłumaczył, że projekt zmian w ustawie o SN ma za zadanie naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. "Aby także Sąd Najwyższy mógł zacząć funkcjonować normalnie we wszystkich swoich wymiarach, aby także - mam nadzieję - zakończyć toczące się wokół SN i w samym SN bardzo często gorszące spory, które na pewno nie pomagają wymiarowi sprawiedliwości" - mówił.

Apelował też do środowiska sędziowskiego, aby zakończyć spory i postarać się "podejść do tej kwestii uczciwie dla dobra Rzeczypospolitej i dla dobra polskiego wymiaru sprawiedliwości".

Prezydent zaznaczył, że proponowana zmiana ma też drugi cel. "Ten projekt, bo to jest ten projekt, który składam do laski marszałkowskiej - jako projekt prezydencki; ta ręka wyciągnięta z tym projektem do posłów ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejska i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy" - oświadczył Andrzej Duda pokazując projekt.

"Zakończenia sporu, dlatego, że ten spór nie jest nam potrzebny. Zakończenia sporu dlatego, że jesteśmy w tej chwili w trudnej sytuacji międzynarodowej. Zdecydowałem się na ten krok, chociaż wiem, że na pewno będzie wiele krytyki, ale ktoś musiał się tego podjąć" - zaznaczył.

"W trudnej sytuacji na naszej scenie politycznej, bardzo często ostrych sporów, myślę że przygotowanie czegoś takiego było właśnie rolą prezydenta Rzeczypospolitej, dlatego się na to zdecydowałem" - tłumaczył Duda.

Prezydent: w SN powstanie Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Andrzej Duda mówiąc o projekcie zmiany ustawy o SN, w którym m.in. proponuje likwidację Izby Dyscyplinarnej, wskazał, iż "to nie oznacza, że nie będzie odpowiedzialności zawodowej sędziów i że nie będzie w SN tych sędziów, którzy będą o tym decydowali". "Będą, dlatego, że zostanie stworzona na podstawie tej ustawy Izba Odpowiedzialności Zawodowej, jednakże o zupełnie innej nowej konstrukcji" - poinformował prezydent. 

Jak dodał, nowa izba będzie się składała z 11 sędziów. "Spośród 33 wylosowanych sędziów SN prezydent wybierze 11 do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej" - wskazał prezydent. 

Prezydent podkreślił, że tych 11 sędziów będzie stanowiło Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i będą oni "rozpatrywali sprawy na zasadzie normalnej procedury". "Wszyscy sędziowie w Sądzie Najwyższym będą traktowani w sposób absolutnie równy. Nikt nie będzie miał żadnego specjalnego uprzywilejowanego statusu, bo to był jeden z istotnych argumentów przeciwko Izbie Dyscyplinarnej, argument, który ja osobiście uznaję i rozumiem" - powiedział Duda. 

Według prezydenckiej propozycji sędziowie ci, w ramach swojego normalnego pensum sędziowskiego, będą w części sądzili sprawy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, a w części w swoich macierzystych izbach. "Czyli nie będzie całkowitego przejścia do Izby Odpowiedzialności Zawodowej tylko będzie w pewnym sensie funkcja łączona, ale w ramach jednego pensum" - podkreślił prezydent. Dodał, że część pensum sędziego obejmująca sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej nie będzie przekraczała 50 proc. jego normalnego pensum. 

Prezydent: Izba Dyscyplinarna SN funkcjonuje w sposób absolutnie zaburzony 

Prezydent omawiając przedstawiany projekt, podkreślił, że "kwestionowaną" w ostatnim czasie sprawą był m.in. problem kształtu ustrojowego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. "Tego, w jaki sposób ona jest skonstruowana, w jaki sposób jest obsadzana, jakie są szczegóły regulacyjne jej dotyczące" - wyliczył.

"Sama Izba, jak wiemy, funkcjonuje w sposób absolutnie zaburzony, de facto nie wykonując przypisanej jej ustawowo roli, przynajmniej w odniesieniu do sędziów" - podkreślił Duda.

Prezydent poinformował, że przedstawiany przez niego projekt, zawiera zmianę właśnie w tym zakresie, jak również zawiera rozwiązania dotyczące wydanych już wobec sędziów orzeczeń dyscyplinarnych, w przypadku, gdy dotyczyły one wydanych wyroków. "Chodzi tutaj o to, aby była możliwość ponownego zbadania takiego orzeczenia" - wyjaśnił prezydent.

Dodał, że w projekcie jest także wprowadzona instytucja, która często określana jest mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". "Zgodnie z przepisami Konstytucji RP, każdemu obywatelowi, każdemu człowiekowi, przysługuje święte prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd" - mówił Andrzej Duda.

Duda: spór z KE nie jest potrzebny, potrzebujemy stać wspólnie, jako jedna siła 

"Decyduję się na to, aby to narzędzie do zakończenia sporu rządowi dać, bo ten spór z KE nie jest w tej chwili Polsce potrzebny. Polska potrzebuje w tej chwili spokoju, wobec wszystkich zagrożeń, jakie występują, wobec wszystkich wstrząsów, które są na scenie międzynarodowej, potrzebujemy spokojnej refleksji, potrzebujemy spokojnej rozmowy a przede wszystkim potrzebujemy wspólnie stać jako jedna siła, nie pozwalając na agresję i chroniąc suwerenność, niepodległość i wolność innych państw, i naszych sąsiadów" - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, wierzy, że "taka wola porozumienia jest również po stronie Komisji Europejskiej i instytucji europejskich".

Podkreślił, że wręcza rządowi i parlamentarzystom narzędzie do tego, by "dobrze polskie sprawy prowadzić". Zaapelował o szybkie uchwalenie przedłożenia. (PAP)

Autorzy: Rafał Białkowski, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Krzysztof Kowalczyk, Mateusz Mikowski, Daria Kania

js/