Majątek Spółki stanowi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8, w Warszawie przy ul. Mińskiej 65 oraz w Warszawie przy al. Jerozolimskich 107.