Majątek Spółki stanowi prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Brackiej 6/8, na której ustanowiona została hipoteka, oraz w Warszawie przy ul. Mińskiej 65.