Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019

2019-07-23, 17:42
IEO MOC PV w PL
IEO MOC PV w PL
Instytut Energetyki Odnawialnej w Centrum Prasowym PAP zaprezentował najnowszy raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”. Raport powstał przy współudziale firm z rynku fotowoltaicznego (PV). Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Związek Banków Polskich. Partnerem głównym tegorocznego raportu jest Bruk-Bet Solar, partnerami są: Corab, Columbus Energy i EDP Renewables.

Sektor PV jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Rynek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi potencjał rozwoju. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2018 roku wynosiła 500 MW, a obecnie przekracza 700 MW. Przyrost mocy PV jest bardzo dynamiczny, w 2018r. wynosił on 90%, w 2019 tempo wzrostu może przekroczyć 200%. W ramach projektów z Regionalnych Programów Operacyjnych powstało 280 MW instalacji fotowoltaicznych. Dotychczas odbyły się 3 aukcje OZE dla instalacji PV, w ramach których wygrały łącznie 990 projekty o łącznej mocy 0,9 GW. Efektem systemu aukcyjnego może być blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne, z czego ponad 2 mld w tegorocznej planowanej aukcji.

W 2018 roku Polska zaczęła się w końcu wyróżniać się na tle pozostałych krajów UE i z rocznym przyrostem 235 MW - znalazła się już na 9 miejscu. W całym 2019r. może przybyć nawet 1 GW nowych instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych na koniec 2019 roku mogłaby wynieść 1,5 GW. W efekcie, już za rok Polska może znaleźć się na 4 miejscu pod względem rocznych przyrostów mocy fotowoltaicznych w UE. Pod wpływem regulacji UE, wzrostu cen energii i zmian w polityce energetycznej, rynkowe warunki realizacji inwestycji w sektorze PV ulegną dalszej poprawie. Najbliższe lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce.  

Źródło informacji: EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.