Polski projekt o audiodeskrypcji laureatem nagrody Projekt Roku 2018 przyznawanej przez Fundusz Wyszehradzki

2019-06-24, 11:02 aktualizacja : 2019-06-24, 11:07
International Visegrad Fund
International Visegrad Fund

Bratysława, 24 czerwca – We wtorek 11 czerwca przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ogłosili wyniki konkursu na najlepszy projekt realizowany w krajach Grupy Wyszehradzkiej w 2018. Zwycięzcą został polski projekt „Audiodeskrypcja Ponad Granicami”, który porusza kwestie barier społecznych w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz V4. Inicjatywa została sfinansowana ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz grantu Królestwa Niderlandów.

Nagroda Projekt Roku przyznawana jest jednemu z projektów wspieranych przez Fundusz Wyszehradzki za wzmacnianie współpracy w regionie krajów Grupy Wyszehradzkiej, Partnerstwa Wschodniego i Zachodnich Bałkanów. Głównym celem konkursu jest podkreślenie współpracy między sąsiadującymi państwami oraz wyróżnienie ważnych dla regionu inicjatyw sektora pozarządowego. Z okazji 10. rocznicy powstania Partnerstwa Wschodniego, w tegorocznej edycji konkursu brały udział wyłącznie projekty skupiające się na tym obszarze.

Zwycięski projekt, koordynowany przez Fundację HumanDoc z Opola we współpracy z organizacjami z Czech, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Słowacji skupia się na udostępnianiu wystaw, muzeów oraz wydarzeń kulturalnych osobom niewidomym oraz niedowidzącym. Rezultatem projektu jest stworzenie podręcznika, który zawiera wszystkie potrzebne informacje niezbędne do usunięcia barier dla tej grupy w instytucjach kultury. W efekcie otwarto ekspozycje muzealne i kolekcje sztuki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, partner w projekcie, zorganizowało już w taki sposób jedną ze swoich wystaw.

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody miało miejsce na uroczystej gali w Bratysławie, z okazji 19. rocznicy utworzenia Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Fundusz to jedyna zinstytucjonalizowana forma współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Do 2018 roku Fundusz wsparł ponad 5 tysięcy projektów, 2 tysiące międzynarodowych stypendiów badawczych oraz rezydencji artystycznych, na kwotę około 90 mln euro. Więcej informacji o Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim na stronie www.visegradfund.org.

KONTAKT:

Michal Pavlík (PR Manager)

tel. 0948 270 926

e-mail: pavlik@visegradfund.org

-

Stanisław Brudnoch (Fundacja HumanDoc)

e-mail: s.brudnoch@humandoc.pl

Źródło informacji: International Visegrad Fund

 

Źródło informacji: International Visegrad Fund