Zabytkowy grób gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego odrestaurowany

2019-07-16, 16:16 aktualizacja : 2019-07-16, 16:26
Odrestaurowany grobowiec
Odrestaurowany grobowiec
XIX-wieczny zabytkowy grobowiec, w którym pochowany jest bohater Powstania Warszawskiego, gen. Zbigniew Ścibor-Rylski wraz z małżonką, asem wywiadu Armii Krajowej, Zofią Rapp-Kochańską, ps. Marie Springer, został odrestaurowany. Pieniądze na renowację zebrała poprzez zbiórkę publiczną Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, a wykonawcą prac było Muzeum Powstania Warszawskiego.

Proces renowacji nie był łatwy i trwał już od kwietnia 2018 r. Wówczas Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, na wniosek Zarządu Związku Powstańców Warszawskich zainicjowała rewitalizację zabytkowego grobu rodziny Starzeńskich-Ścibor-Rylskich, w którym pochowano żonę gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, asa wywiadu AK o pseudonimie Marie Springer.

Fundacja od kwietnia 2018 r. uzyskała pełnomocnictwo generała i rodziny Starzeńskich do działania na rzecz przeprowadzenia remontu, przygotowała opracowanie konserwatorskie, plan prac oraz kosztorys i złożyła wymaganą dokumentację do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W maju 2018 r. zainicjowała publiczną zbiórkę na sfinansowanie remontu grobu. Informacja o śmierci generała 3 sierpnia 2018 r. spowodowała, że w ciągu 2 dni darczyńcy wpłacili na konto Fundacji całą brakującą kwotę. Efektem zebrania pieniędzy na remont grobu było podpisanie porozumienia pomiędzy Fundacją, a Muzeum Powstania Warszawskiego, na mocy którego Fundacja była podmiotem finansującym przedsięwzięcie, a Muzeum zostało wykonawcą prac.

„Renowacja zbliża się do końca, pozostał do wykonania nieduży zakres prac. To dobrze, że wielki Polak, prezes Związku Powstańców Warszawskich, dwukrotny kawaler orderu Virtuti Militari, będzie spoczywał w godnych warunkach. Dziś możemy bez poczucia wstydu odwiedzać bohatera Rzeczypospolitej na Cmentarzu na Starych Powązkach w Warszawie” – podkreśla Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Jak zaznacza Zbigniew Galperyn, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, zakończenie prac to bardzo dobra informacja dla całego powstańczego środowiska. „Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski był prezesem Związku Powstańców Warszawskich przez wiele lat. Był naszym przyjacielem, który zawsze myślał o innych, a rzadko o sobie. Nadszedł czas, kiedy mogliśmy mu się odwdzięczyć za poświęcenie dla Polski. Pragnę bardzo podziękować wszystkim rodakom, którzy wsparli zbiórkę przeprowadzoną przez Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego” – dodaje Zbigniew Galperyn.

Odnowiony grobowiec pochodzi z lat 60-tych XIX w. i podlegał ochronie konserwatorskiej, co powiększało koszty renowacji. Realizacja projektu była dla Fundacji i Powstańców Warszawskich sprawą priorytetową. Środki ze zbiórki publicznej zostaną przekazane do m.st. Warszawy z celem pokrycia kosztów rewitalizacji.

Źródło informacji: Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego