Otwarcie Laboratorium Biologii RNA w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

2020-01-15, 09:29 aktualizacja : 2020-01-15, 09:30
Logo
Logo
9 stycznia br., w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK), miało miejsce uroczyste otwarcie nowej grupy badawczej - Laboratorium Biologii RNA, działającej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego, laureata prestiżowego międzynarodowego konkursu na kierownika pracowni w MIBMiK.

„Żyjemy w erze post-genomicznej, czyli w czasach kiedy znamy już wszystkie geny i identyfikujemy mutacje, które prowadzą do chorób genetycznych lub nowotworowych. Jednakże, aby zrozumieć sposób działania genów i zaproponować nowe podejścia terapeutyczne niezbędne jest poznanie mechanizmów regulacyjnych. Zachodzą one na wielu etapach, ale jednym z najciekawszych jest regulacja na poziomie RNA” – powiedział A. Dziembowski. 

Tą problematyką będzie zajmować się grupa prof. Dziembowskiego, wybitnego polskiego biologa, autora publikacji opisujących mechanizmy post-transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Poza aspektami czysto badawczymi, grupa prof. Dziembowskiego stara się wspierać badania translacyjne w naszym kraju. 

Laboratorium Biologii RNA powstało dzięki funduszom z unijnego programu ERA Chairs Horyzont 2020, pt. „Molekularne szlaki sygnałowe w zdrowiu i w chorobie - Interdyscyplinarne Centrum Doskonałości”, akronim: MOSaIC (ang.: „MOlecular Signalling in Health and Disease - Interdisciplinary Centre of Excellence). Z projektu, zaplanowanego na lata 2018 – 2023 finansowane są również inne inicjatywy w zarządzaniu nauką, m.in. promocja otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych, profesjonalna obsługa doradcza w obszarze komercjalizacji i wynalazków oraz nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy umowy pomiędzy UNESCO a Rządem RP. Jego misją jest prowadzenie najwyższej jakości badań podstawowych w zakresie biologii molekularnej i komórkowej oraz badań biomedycznych patogenezy chorób cywilizacyjnych w celu poszukiwania nowych strategii terapeutycznych. Obszary zainteresowań MIBMiK to biologia strukturalna, inżynieria białek, bioinformatyka, genomika, biologia komórki, neurobiologia i neurodegeneracja. Najważniejsze sukcesy naukowców Instytutu to publikacje w czołowych czasopismach naukowych, prestiżowe granty (ERC, Wellcome Trust, HHMI, TEAM FNP, MAESTRO NCN) oraz członkostwa w wiodących organizacjach międzynarodowych promujących doskonałość (EMBO, Academia Europaea).

KONTAKT:

Magdalena Krupa 

tel. +22 59-70-772

e-mail: mkrupa@iimcb.gov.pl 

Źródło informacji: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

Źródło informacji: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

Załączniki