TS2 SPACE firmą o kluczowym znaczeniu dla działania infrastruktury krytycznej w kraju w walce z COVID-19

2020-04-28, 11:34 aktualizacja : 2020-04-28, 11:36
TS2 SPACE
TS2 SPACE

Z uwagi na szeroki wachlarz usług z zakresu telekomunikacji satelitarnej świadczonych dla podmiotów o strategicznym znaczeniu dla Polski, firma TS2 SPACE została ujęta w oficjalnym wykazie podmiotów kluczowych dla działania infrastruktury krytycznej państwa. Wykaz ten prowadzony jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i uwzględnia przedsiębiorstwa, które nie są częścią infrastruktury krytycznej, ale są kluczowe dla zachowania ciągłości jej działania. Ma to szczególne znaczenie we wsparciu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

„W naszej działalności zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług telekomunikacyjnych była na najwyższym poziomie. Dzięki temu możemy cieszyć się zaufaniem klientów, wśród których są nie tylko strategiczne dla kraju przedsiębiorstwa przemysłowe i instytucje państwowe, ale również firmy prywatne oraz osoby fizyczne” - powiedział prezes firmy Marcin Frąckiewicz.

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. Należą do niej m.in systemy zaopatrzenia w energię, wodę, żywność, surowce energetyczne, paliwa i systemy ochrony zdrowia. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Równocześnie tego typu wydarzenia negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Stąd też ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim.

KONTAKT:

Marcin Frąckiewicz

Prezes Zarządu

TS2 SPACE Sp. z o.o.

LIM Center, Aleje Jerozolimskie 65/79

PL 00-697 Warsaw, Poland

https://ts2.space 

e-mail marcin@ts2.pl 

tel. +48 22 630 70 70

tel. kom. + 48 601 28 47 95

Źródło informacji: TS2 SPACE
 

Źródło informacji: TS2 SPACE

Załączniki