Obiektowe inwestycje w projekcie unijnym Wodociągów Białostockich

2020-04-30, 09:00
Symboliczne przekazanie placu budowy pod inwestycję: Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków
Symboliczne przekazanie placu budowy pod inwestycję: Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków
Rok 2020 jest przedostatnim w kalendarzu współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa tymczasowo spowolniły realizację przedsięwzięcia, jednak jej nie zatrzymały.

W pierwszym kwartale Wodociągi Białostockie zakończyły dużą inwestycję w dziedzinie uzdatniania wody i rozpoczęły inną, związaną z oczyszczaniem ścieków.

Po wybudowaniu i włączeniu w lutym do użytku trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze wzrosła wydajność i skuteczność koagulacji – jednego z procesów technologicznych uzdatniania wody. W efekcie podniósł się poziom bezpieczeństwa zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w dobrą jakościowo wodę. Nowo wybudowany obiekt, połączony z głównym budynkiem technologicznym, imponuje nowoczesnością – zarówno pod względem wyposażenia technicznego, jak też architektury.

W połowie stycznia został przekazany wykonawcy plac budowy pod inwestycję dotyczącą hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków. Zadanie polega na uszczelnieniu urządzeń i zbiorników emitujących najbardziej uciążliwe zapachy, poprzez budowę specjalnych kopuł wraz z instalacją do oczyszczania zgromadzonego pod nimi powietrza (hermetyzacja) oraz na montażu specjalistycznych instalacji, które ograniczają powstający fetor (dezodoryzacja).

„Pomimo już dziesięć lat działającego biofiltru i stosowania kilkusetmetrowych kurtyn antyodorowych, mieszkańcy pobliskich terenów skarżą się na uciążliwe zapachy dobiegające z oczyszczalni. Mogą być one odczuwalne w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza lub podwyższonych temperatur. Po zakończeniu bieżącej inwestycji problem ten zostanie w znacznej mierze ograniczony” – mówi Beata Wiśniewska, prezes Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., pełnomocnik ds. realizacji projektu (na zdjęciu, podczas symbolicznego przekazania placu budowy w dniu 15 stycznia br.).

Ponadto w ramach obecnego projektu zostały wykonane na obiektach Wodociągów Białostockich dwa zadania inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków – I etap oraz Budowa elektrowni fotowoltaicznej na SUW Jurowce.

W listopadzie ub. roku przystąpiono też do prac związanych z modernizacją stawów infiltracyjnych w Stacji Uzdatniania Wody Wasilków. Zadanie ma być tak realizowane, żeby transport rurociągami wody do odbiorców (poprzez SUW Pietrasze) przebiegał z tego miejsca bez zakłóceń. Niestety, wymogi bezpieczeństwa spowodowane pandemią koronawirusa wymusiły m.in. ograniczenie działań inwestycyjnych na obiektach związanych z produkcją wody.

Z inwestycji sieciowych dotyczących unijnego projektu, w I kwartale zostały zakończone: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy oraz renowacja kanalizacji sanitarnej (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) w ul. Zwycięstwa. Bliskie zakończenia są roboty w ulicach: Saturna, Neptuna i Plutona. Do finiszu zbliżają się też prace w ul. Składowej - przebudowano tam większość kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do tej sieci.

Nazwa Beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap

Całkowita wartość projektu: 170673563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108699239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

 

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.