Korzystne, bardziej elastyczne rozwiązania w nowym prawie zamówień publicznych

2020-06-02, 14:14 aktualizacja : 2020-06-02, 14:16
PAP/Kadr z filmu
PAP/Kadr z filmu
O nowym prawie zamówień publicznych i korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązaniach mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju. Rozwiązania to między innymi uelastycznienie prawa zamówień publicznych, możliwość uniknięcia kar umownych, renegocjacja umów zawartych przed pandemią Covid-19, obowiązek wypłaty zaliczki lub części wynagrodzenia na początku prac, zniesienie obowiązku wpłaty wadium oraz wstrzymanie potrącania kar umownych z wynagrodzenia. „Rozwiązania, które dzisiaj wprowadzamy w trybie pandemicznym, w trybie ustaw specjalnych, znajdą się także i są już na trwałe w przyszłym prawie zamówień publicznych” – mówi Jadwiga Emilewicz. Nowe prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021. Ustawa jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP