Mavenir przejmuje ip.access w celu rozszerzenia portfela radiowego OpenRAN dla dostawców usług komunikacyjnych i prywatnych sieci przedsiębiorstw

2020-09-28, 17:13 aktualizacja : 2020-09-28, 17:16
Ewolucja OpenRAN dodająca 2G/3G w obrębie pojedynczej ujednoliconej sieci radiowej ze wsparciem dostępu radiowego „Multi-G”.

CAMBRIDGE, Anglia & RICHARDSON, Texas, USA--(BUSINESS WIRE)-- Mavenir, czołowy dostawca kompleksowych usług oprogramowania sieciowego typu cloud-native dla dostawców usług komunikacyjnych (CSPs) ogłosił dzisiaj przejęcie ip.access Ltd, czołowego dostawcy niskoenergetycznych komórkowych węzłów dostępowych (small cell) z obsługą 2G, 3G, 4G i 5G. Transakcja umacnia Mavenir na pozycji lidera w dziedzinie OpenRAN na trzech frontach:

- Dostawcy usług komunikacyjnych: dodanie obsługi 2G i 3G do portfela OpenRAN;

- Przedsiębiorstwa: dodanie pełnej gamy rozwiązań radiowych dla przedsiębiorstw do oferty sieci prywatnych Mavenir, w tym certyfikowanych rozwiązań OnGo/CBRS;

- Sieci nietradycyjne: wykorzystanie najlepszych na rynku definiowanych programowo rozwiązań vRAN dla sieci w sektorach lotnictwa i morskim, na obszarach wiejskich i w oddalonych rejonach z użyciem rozwiązań nowej generacji w powietrzu, na lądzie i na morzu.

„Migrując do 4G i 5G, operatorzy poszukują sposobów przekształcenia swoich sieci 2G/3G - powiedział Pardeep Kohli, prezes i dyrektor generalny spółki Mavenir. - Planujemy zapewnienie jednolitej sieci radiowej typu multi-radio access oferującej operatorom korzyści z zaawansowanych rozwiązań radiowych we wszystkich warstwach”.

„ip.access wnosi do naszej spółki silną pozycję w zakresie 2G, 3G i 4G, jak również w obszarze przedsiębiorstw, co naszym zdaniem wzmocni przywództwo spółki Mavenir na rynku – powiedział Aniruddho Basu, starszy wiceprezes i główny kierownik działu Emerging Business, Mavenir. - Połączenie aktywów obu firm wzbogaca naszą kompleksową ofertę sieciową, otwiera przed operatorami ścieżkę ewolucji +Multi-G+ opartą na jednej sieci radiowej i sprawia, że powstaje najlepsza na rynku oferta dla rynku sieci prywatnych przedsiębiorstw”.

„Wielu odbiorców z różnych sieci i obszarów geograficznych potrzebuje dostępu do usług GSM i 3G z LTE nawet w czasach, gdy wprowadzana jest technologia 5G. Rozwiązania spółki Mavenir w zakresie OpenRAN i dla przedsiębiorstw w połączeniu z technologiami +multi-radio Access+ firmy ip.access dają nowej spółce doskonałą pozycję na przyszłość” - powiedział Richard Staveley, dyrektor generalny ip.access.

Nick Johnson, założyciel i dyrektor techniczny ip.access dodał: „CBRS/OnGo w Stanach Zjednoczonych oraz inicjatywy współdzielenia widma w Europie to tylko niektóre z wielu szans, które możemy wykorzystać. Nie mówimy już tylko o usługach dla konsumentów, ale również o sieciach prywatnych przedsiębiorstw i zamkniętych sieciach zawodowych m.in. dla sektora finansowego, zdrowotnego, rekreacyjnego i hotelarskiego. Nie możemy doczekać się zastosowania naszego rozległego doświadczenia w sieciach prywatnych, aby uzupełnić aktualny portfel Mavenir o świadczenie usług dla tej ogromnej bazy klientów”.

ip.access będzie działać jako jednostka organizacyjna w obrębie grupy Mavenir Emerging Business i powinna rozwinąć silną synergię z pakietami Mavenir OpenRAN, Cloud Core, Edge i Analytics. Dzięki temu powstaną wysokiej jakości i kompleksowe produkty sieciowe zarówno dla dostawców usług komunikacyjnych, jak i segmentów przedsiębiorstw/przemysłu. ip.access wnosi swoje udokumentowane doświadczenie obejmujące ponad 50 wdrożonych na całym świecie sieci wraz z dostawcami usług komunikacyjnych oraz setki sieci prywatnych dla przemysłu, infrastruktury kluczowej, monetyzacji danych, bezpieczeństwa i nadzoru.

ip.access

ip.access opracowuje rozwiązania klasy operatorskiej od roku 2002 i jest liderem rynku w dziedzinie technologii small cell i czujników obecności. Spółka oferuje szereg rozwiązań small cell dostawcom usług komunikacyjnych, prywatnym przedsiębiorstwom i innym wyspecjalizowanym rynkom na całym świecie. Dzięki dużemu doświadczeniu w pracy z zaufanymi partnerami nad zintegrowanymi rozwiązaniami i usługami, ip.access daje swoim klientom na całym świecie dostęp do czerpania korzyści z widma radiowego. www.ipaccess.com

Mavenir

Mavenir jest czołowym kompleksowym dostawcą oprogramowania sieciowego typu cloud native i usług integracji rozwiązań i systemów, który koncentruje się na przyspieszaniu zmian w sieciach oprogramowania dla dostawców usług komunikacyjnych. Mavenir oferuje bogatą, kompleksową ofertę produktów obejmującą wszystkie warstwy infrastruktury sieciowej. Firma Mavenir zajmuje czołową pozycję w branży rozwiniętych rozwiązań sieciowych typu cloud-native, które zapewniają użytkownikom końcowym innowacyjne i bezpieczne korzystanie z usług, począwszy od warstw aplikacji/usług 5G, po rozwiązania typu packet core i RAN. Dzięki wykorzystaniu innowacji takich jak IMS (VoLTE, VoWiFi, zaawansowany system przesyłania wiadomości (RCS)), sieci prywatne oraz vEPC, 5G Core i OpenRAN vRAN, Mavenir przyspiesza zmiany w sieci dla ponad 250 klientów będących dostawcami usług komunikacyjnych w ponad 120 krajach, które obsługują ponad 50% abonentów na świecie.

Mavenir korzysta z przełomowych, innowacyjnych architektur technologicznych i modeli biznesowych, które zapewniają niezawodność, elastyczność i szybkość obsługi. Mavenir oferuje rozwiązania, które napędzają rozwój wirtualizacji funkcji sieci (NFV), aby osiągnąć oszczędności na skalę całej sieci, a przez to pomagają dostawcom usług komunikacyjnych ograniczyć koszty, uzyskać przychody i zapewnić ich ochronę. www.mavenir.com

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200928005183/en/.

Źródło: Mavenir

KONTAKT:

Mavenir:
Maryvonne Tubb/Denise Hogberg
e-mail: PR@mavenir.com

ip.access:
Emmanuela Spiteri
e-mail: emmanuela.spiteri@ipaccess.com

GlobalResults PR
Kevin Taylor
e-mail: Mavenir@globalresultspr.com

MatterNowPR
Loren Guertin
e-mail: mavenir@matternow.com

Źródło informacji: Busienss Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.