Kraje świata

 

Kraje Świata to aktualizowana na bieżąco baza danych zawierająca najświeższe informacje o sytuacji politycznej w 195 państwach uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską (tj. 193 państwa członkowskie ONZ, Kosowo i Watykan) oraz 41 terytoriach niesamodzielnych. W formie encyklopedycznej podajemy dane o ustroju, liczbie ludności, powierzchni, głowie państwa, składzie rządu, ostatnich wyborach, układzie sił w parlamencie, partiach politycznych, związkach zawodowych i prasie. Są one ilustrowane zdjęciami, mapkami i infografiką. Na końcu każdego kraju, po pakiecie dokumentacyjnym, znajduje się blok aktualności - ostatnie depesze PAP relacjonujące wydarzenia w danym państwie lub regionie. Szczególnie dużo danych zawiera POLSKA, która jest rodzajem encyklopedii życia politycznego naszego kraju.

Kraje Świata