Fot. PAP/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Ustrój

Dziedziczna monarchia konstytucyjna. Związana na mocy układu z 24 X 2002 r. (zastąpił układ z 1918 r.) z Francją. Zobowiązuje on Monako do prowadzenia polityki zgodnej z politycznymi i gospodarczymi interesami Francji, szczególnie w zakresie obrony i bezpieczeństwa. 
Zgodnie z konstytucją z 17 XII 1962 r., ostatnio zmodyfikowaną 2 IV 2002 r., głową państwa jest monarcha (książę) dziedziczny, sprawujący najwyższą władzę. 
Władza ustawodawcza należy do księcia oraz wybieranej w głosowaniu powszechnym Rady Narodowej o kadencji 5-letniej, liczącej obecnie 24 członków. 
Organem władzy wykonawczej jest, mianowana przez księcia, Rada Rządowa, w której skład wchodzi obecnie 5 ministrów z ministrem stanu na czele.

Głowa państwa

książę - ALBERT II /od 6 IV 2005; intronizacja 12 VII 2005/
                                                                                    *
poprzedni książę - RAINIER III /9 V 1949 - 6 IV 2005/

Rząd

Rada Rządowa
utworzona 1 II 2016 r., stan po zmianach z 31 V 2017 r.

minister stanu - Serge TELLE

ministrowie:
ds. zagranicznych i współpracy - Gilles TONELLI
ds. wewnętrznych - Patrice CELLARIO
ds. finansów i gospodarki - Jean CASTELLINI
ds. robót publicznych, ochrony środowiska i urbanizacji - Marie-Pierre GRAMAGLIA /kob./
ds. zdrowia i spraw społecznych - Didier GAMERDINGER
                                                                                    *
poprzedni minister stanu - Michel ROGER /29 III 2010 - 1 II 2016/

Parlament

Rada Narodowa /Conseil National/
przewodniczący - Stéphane VALÉRI /Primo!/

Podział mandatów po wyborach z 11 lutego 2018 r.: Primo! 21, HM 2, UM 1. Razem 24.

Monako parlament

Partie

Zgromadzenie i Wyzwanie na rzecz Monako /Rassemblement et Enjeux pour Monaco - REM/ - utworzone w 1962 r.; przywódca: Jean-Charles ALLAVENA. 

Związek na rzecz Księstwa /Union pour la Principauté - UP/. 

Związek Narodowy na rzecz Przyszłości Monako /Union Nationale pour l'Avenir de Monaco - UNAM/. 

Unia Obywateli Monako /Union des Monégasques - UDM/. 

Związek Narodowy i Demokratyczny /Union Nationale et Démocratique - UND/ - ugrupowanie monarchistyczno-konserwatywne utworzone w 1962 r.
                                                                                    *
Primo! /Priorité Monaco!/ - lista wyborcza utworzona w czerwcu 2017 r.; przywódca: Stéphane VALÉRI.

Horyzont Monako /Horizon Monaco - HM/ - sojusz wyborczy utworzony m. in. przez REM i UP; przywódca: Laurent NOUVION.

Unia Monako /Union Monégasque - UM/ - sojusz, w którego skład wchodzą m.in. UNAM oraz UDM; przywódca: Jean-François ROBILLON.

Związki zawodowe

Unia Związków Zawodowych Monako /Union des Syndicats de Monaco - USM/ - założona w 1944 r.; zrzesza 35 związków zawodowych; liczy ok. 5000 członków; sekr. gen.: Monique FERRETE /kob./.

Prasa

Journal de Monaco - tygodnik oficjalny wydawany przez Ministerstwo Stanu, Monako, zał. 30 V 1858.

Monaco Actualité - gazeta, Monako, zał. 1985.

Monaco Hebdo - tygodnik, zał. 1995.

Monaco Life - czasopismo w jęz. angielskim, ukazuje się 10 razy w roku, posiada wydanie internetowe.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Monako

Flaga

Godło

 • Księstwo Monako, Principauté de Monaco
 • Obszar: 2,02 km2
 • Ludność: 37 959 (II 2017)
 • Stolica: Monako-Ville
 • Ludność stolicy: 3 000 (2008)
 • Język urzędowy: francuski
 • Święto narodowe: 12 VII - rocznica intronizacji księcia Alberta II (2005)
 • Jednostka monetarna: 1 euro (EUR) = 100 eurocentów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, WHO
 • Pałac w Monako Fot. PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
  Pałac w Monako Fot. PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
 • Zatoka Monte Carlo Fot. PAP/EPA/VALDRIN XHEMAJ
  Zatoka Monte Carlo Fot. PAP/EPA/VALDRIN XHEMAJ
 • Kasyno w Monako Fot. PAP/EPA/CHRISTOPHE KARABA
  Kasyno w Monako Fot. PAP/EPA/CHRISTOPHE KARABA