Pakiet dla Innowatora - realnym wsparciem dla przedsiębiorców w ochronie ich własności intelektualnej

2021-11-17, 12:59 aktualizacja : 2021-11-17, 13:05
Formułując strategię biznesową, warto uwzględnić ochronę własności intelektualnej, gdyż jest to czynnik chroniący rozwój firmy - przekonuje dr Piotr Zakrzewski, zastępca prezesa Urzędu Patentowego RP. Aby wesprzeć przedsiębiorców w dążeniu do zachowania monopolu na swoje innowacje, UP RP przygotował Pakiet dla Innowatora.

Założenia Pakietu dla Innowatora były tematem webinarium, które odbyło się w ramach cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu, zorganizowanego przez PARP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

„Chcemy być blisko przedsiębiorców i dlatego w ub.r. zebraliśmy różne nasze działania, stawiając się w pozycji zgłaszającego, osoby, która jest zainteresowana ochroną swoich rozwiązań, ale nie do końca wie, jak to zrobić” - wyjaśnia prezes Zakrzewski.

W ten sposób powstał Pakiet dla Innowatora.

Według wiceprezesa Urzędu Patentowego RP zapewnienie ochrony własności intelektualnej jest bardzo istotne, gdyż decyduje o pozycji firmy na rynku. „Według raportu amerykańskiej firmy Ocean Tomo dziś ponad 90 proc. firm swoją przewagę konkurencyjną osiąga dzięki wykorzystaniu ochrony własności intelektualnej. Więc to tutaj, a nie w zasobach materialnych, tkwi ogromny potencjał” - podkreśla Piotr Zakrzewski.

Jednym z bardziej istotnych elementów pakietu jest projekt „Własność intelektualna w twojej firmie” skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, których siedziba firmy mieści się na terytorium Polski. Działalność firmy powinna mieścić się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli takich, które uwzględniają istniejący potencjał naukowy i biznesowy w obszarze B+R+I (badań, rozwoju i innowacji), aktualne możliwości rozwoju gospodarki, istniejące powiązania kooperacyjne w ramach obszarów specjalizacji, trendy rozwojowe i nisze rynkowe, w których kraj ma lub może mieć przewagi w konkurowaniu z innymi państwami.

„Istotą projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom możliwości poznania, na jakim poziomie jest system ochrony własności intelektualnej w ich firmie. Polega to na tym, ze specjaliści zajmujący się ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją czy też szeroko pojętymi innowacjami, w tym również rzecznicy patentowi, pomagają przedsiębiorcom zrozumieć, na czym polega ochrona własności intelektualnej, w tym przemysłowej, dostrzec, jakie luki są w poszczególnych firmach w tym zakresie, a także rekomendują konkretne rozwiązania, co można zrobić, aby tę ochronę poprawić” - wyjaśnia Piotr Wiatrowski, specjalista w UP RP.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy przedsiębiorców o tym, że własność intelektualna jest kapitałem, który ma realne przełożenie na ich zyski i wynik inwestycji. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych na pokrycie 90 proc. (mali lub średni) lub 95 proc. (mikroprzedsiębiorcy) kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu. Średnia cena usługi to ok. 3 tys. zł. Wszystkie niezbędne informacje dla przedsiębiorcy znajdują się na stronie www.msp.uprp.gov.pl.

W Pakiecie dla Innowatora znajduje się też możliwość zgłaszania rozwiązań do Urzędu Patentowego za pośrednictwem przyjaznej, bezpiecznej i szybkiej Platformy Usług Elektronicznych (PUEUP), przy użyciu nowoczesnej wyszukiwarki wykorzystującej sztuczną inteligencję oraz interaktywnych formularzy elektronicznych. Osoby ubiegające się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy oraz prawa z rejestracji na wzór przemysłowy mają do dyspozycji tryb przyspieszony rozpatrywania tych zgłoszeń (tzw. Fast Track).

UP RP zapewnia też w ramach Platformy usługę e-powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ochrony na znak towarowy oraz na życzenie dla pozostałych praw własności przemysłowej. Z kolei poprzez usługę e-płatności kalkulator opłat pomoże użytkownikowi wyliczyć opłaty przed dokonaniem płatności elektronicznej przy składaniu np. wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

W krajach Unii Europejskiej 99 proc. firm - to firmy z sektora MŚP, 67 proc. zatrudnienia też przypada na ten sektor, ale jedynie 9 proc. z tej potężnej grupy przedsiębiorstw zarejestrowało swoje przedmioty własności przemysłowej (znak towarowy, wynalazki, wzory przemysłowe) i korzystają z ich ochrony.

„To może dziwić, zważywszy na to, że według badań prowadzonych przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej firmy, które korzystają z praw własności przemysłowej mają o 1/3 większe dochody na pracownika, niż te, które z tych praw nie korzystają” - wskazuje Jacek Romanowicz, specjalista w UP RP. „Patenty to są aktywa wyceniane w odpowiednich procedurach, które możemy skomercjalizować, choćby poprzez sprzedaż czy udzielanie licencji. Co więcej pozwalają one lepiej chronić się na obecnym rynku, gdzie nie ma granic, gdzie jest bardzo duże zagrożenie, że nasze rozwiązanie zostanie skopiowane” - tłumaczy.

W ramach swoich działań UP RP ma też segment dotyczący rozpowszechniania informacji na temat przedmiotów własności przemysłowej. Działania edukacyjne skierowane są nie tylko do przedsiębiorców, ale także do kadry naukowej i młodzieży. W zeszłym roku 42 proc. udzielonych patentów ochrony na wzory użytkowe pochodziło od przedsiębiorców, a drugie tyle od uczelni i instytutów badawczych.

Wśród działań edukacyjnych warto wymienić zestaw 14 modułów e-learningowych, tak skonstruowanych, żeby nawet osoba, która do tej pory nie miała do czynienia z własnością przemysłową, mogła bez problemu poznać tę dziedzinę i zrozumieć zasady, które w niej obowiązują. Chcąc zasięgnąć opinii specjalistów, przedsiębiorca uzyska porady w: Centrum Informacji Urzędu, Front Office w Cambridge Innovation Centre albo przez Wirtualne Okno Obsługi Informacyjnej.

PARP - baner

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

Załączniki