Yes, we care! Life ambulance for Ukraine. Wyjątkowa zbiórka na ambulanse dla Ukrainy

2022-05-05, 14:00 aktualizacja : 2022-05-05, 14:10
KIK/YES, WE CARE! Life ambulance for Ukraine - logo
KIK/YES, WE CARE! Life ambulance for Ukraine - logo
Od 24 lutego za wschodnią granicą Polski toczy się krwawa wojna. Jesteśmy świadkami bezprecedensowej agresji skierowanej przeciwko ludności cywilnej - przeciwko kobietom, dzieciom, osobom starszym. Obywatele Ukrainy, pozostając w swoim kraju, każdego dnia narażają życie. Wielu z nich odnosi rany.

W dramatycznej sytuacji są także lekarze i personel medyczny, którzy nie mogą udzielić potrzebującym profesjonalnej pomocy. Brakuje leków, sprzętu medycznego i ambulansów. Lekarze z Ukrainy apelują o pomoc.

„Sytuacja w Ukrainie jest bardzo trudna, mamy do czynienia z poważnym kryzysem humanitarnym. Nie możemy pozostać obojętni!” - apeluje Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej.

„Ukraina musi odpierać agresję Rosji, a jednocześnie leczyć rannych i dbać o uchodźców na swoim terytorium, dramatycznie potrzebuje naszej pomocy” - dodaje Anna Dobrowolska-Górska, inicjatorka i koordynatorka akcji „YES WE CARE” z KIK-u.

Każda złotówka, euro, dolar mają dziś niezwykłą siłę - ratują ludzkie życie!

Żeby wesprzeć zbiórkę środków na zakup ambulansów dla ukraińskich lekarzy można wykonać przelew:

Klub Inteligencji Katolickiej,

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe - Ukraina - ambulanse - sprzęt medyczny,

numer konta: PL 04 1140 2062 0000 4445 3900 1011

lub zlecić przelew poprzez stronę: www.zrzutka.pl/erf7vz.

„Wciąż trudno nam uwierzyć, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Krwawa, brutalna, bezwzględna. Widzimy obrazy, które przypominają nam zdjęcia z II wojny światowej z Polski, z Warszawy. Odruch niesienia pomocy jest czymś naturalnym i dobrym. Jako lekarz nie wyobrażam sobie, jak przerażające musi być uczucie, którego doświadczają moi koledzy w Ukrainie, kiedy brak leków i sprzętu uniemożliwia im niesienie pomocy chorym czy rannym. Dlatego angażuję się i wspieram akcję >>YES WE CARE! - Life ambulance for Ukraine!<<” - podkreśla prof. Janusz Heitzman, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

„YES, WE CARE! Life ambulance for Ukraine” - to akcja, której celem jest zebranie pieniędzy i zakup karetek dla lekarzy w Ukrainie. Akcja jest realizowana przez organizację pozarządową - Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), która jest w stałym kontakcie z lekarzami w szpitalu w Ruvni w Ukrainie oraz organizacją pozarządową Szpitalników, którzy na bieżąco informują o najpilniejszych potrzebach.

Akcję „YES, WE CARE! Life ambulance for Ukraine” wspierają najwybitniejsi lekarze, którzy zaangażowali się w pomoc swoim przyjaciołom w Ukrainie:

Maciej Banach, sekretarz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą,

Roman Danielewicz, profesor w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali,

Janusz Heitzman, pełnomocnik ds. psychiatrii sądowej przy Ministerstwie Zdrowia, profesor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki, Onkologii i Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku,

Wojciech Lisik, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Maciej Romanowski, członek Kliniki CHirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Stanislaw Stepkowski, profesor Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu w Toledo,

Tomasz Szczepański, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

Marcin Stajszczyk, kierownik Oddziału Reumatologii i Chorób Autoimmunologicznych Śląskiego Centrum Reumatologii,

Maciej Zarębiński, ordynator Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Szpital Zachodni, Grodzisk Mazowiecki,

Katarzyna Czajka, prezes Falck Medycyna.

Partnerzy akcji:

● Kancelaria KPGZ radcy prawnego Michała Modro, która zabezpiecza zakup karetek pod względem prawno - podatkowym (akcyzy) i oferuje swoje doświadczenie na rynku medycznym, m.in. w przekazaniu Ukrainie 18 karetek,

● FALCK - firma weryfikuje dostępność karetek do zakupu w Polsce i Europie i gwarantuje najlepszy stosunek ceny do jakości,

● Polska Federacja Szpitali,

● Organizacja HOPE Exchange,

● Studenci prestiżowej szkoły filmowej La fémis w Paryżu, którzy zaangażowali się w tworzenie komunikatów w mediach społecznościowych,

● Fundacja The Edward F. Albee, której członkowie organizują zbiórkę w USA,

● Piotr Młodożeniec - polski grafik, malarz, rysownik, ilustrator, autor animowanych filmów, który stworzył logo akcji.

Organizator akcji:

Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem założonym w 1956 r. zrzeszającym ok. 2000 członków, których celem jest rozwijanie postawy służby na rzecz dobra wspólnego. Od początku istnienia członkowie KIK-u są bardzo zaangażowani we wsparcie społeczeństw w Europie Wschodniej w tym także w Ukrainie.

W związku z wojną w Ukrainie KIK zaangażował się w pomoc ludziom z terenów ogarniętych konfliktem poprzez :

- ewakuację ludzi z terytorium Ukrainy, zwłaszcza niepełnosprawnych dzieci (do tej pory udało się ewakuować ponad 720 osób);

- organizację w polskich szkołach tzw. świetlic popołudniowych (gdzie dzieci i rodzice mogą spędzić czas i otrzymać wsparcie psychologiczne);

- otwarcie darmowego hostelu dla nieukraińskich uchodźców z Ukrainy (do tej pory skorzystało z niego ponad 600 osób ponad 30 narodowości);

- tworzenie bazy ponad 170 mieszkań, w którym mogliby zatrzymać się Ukraińcy;

- pomoc w przejeździe oraz zakwaterowaniu ukraińskich księży, którzy mogliby podjąć się opieki duszpasterskiej w Polsce;

- zbiórki środków pieniężnych i materialnych dla szpitali polowych w Ukrainie;

- pomoc psychologiczną, psychiatryczną, prawną dla wolontariuszy i uchodźców.

Przez lata KIK zbudował bazę zaufanych partnerów w Ukrainie. Członkowie KIK wielokrotnie byli nagradzani przez władze Polski i Ukrainy za swoją działalność.

Źródło informacji: KIK

 

Źródło informacji: KIK

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.