PSG: aktualnie gaz to jedyne alternatywne, niskoemisyjne źródło energii dla Polski

2022-07-01, 14:09
PSG
PSG
„Wytwarzanie gazu poprzez odnawialne źródła energii: biogazownie i biometanownie – to jest przyszłość dla naszego kraju i taki gaz zamierzamy dystrybuować w naszych sieciach” – mówił Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), podczas pierwszego dnia VIII Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

Tegoroczna edycja kongresu, pod hasłem „Rynek gazu w nowych realiach”, odpowiada na pytania, jak w sytuacji wojny w Ukrainie i spowodowanych przez nią zawirowań na światowych rynkach gazu zabezpieczyć dostawy do Polski, gdy z dnia na dzień 150 mld m3 rosyjskiego gazu może nie dopłynąć do Europy.

Robert Więckowski wskazał, że krajowe źródła gazu zaspokajają tylko ok. 14-15 proc. zapotrzebowania na ten surowiec, należy więc rozwijać alternatywne wytwórnie paliwa gazowego, produkujące biometan, które są odnawialnymi źródłami energii.

„Zamierzamy dystrybuować zielone gazy w naszych sieciach. Powstaje poligon doświadczalny pod Warszawą, w którym będziemy sprawdzać zachowanie się naszej sieci dystrybucyjnej na gazy zdekarbonizowane i wszelkie inne gazy domieszkowe, które będziemy zatłaczać razem z metanem” – powiedział.

Na podwarszawskim poligonie doświadczalnym Polska Spółka Gazownictwa będzie również zatłaczać wodór w celu sprawdzenia, jak sieć dystrybucyjna zachowuje się z domieszką wodoru do metanu podczas awarii.

PSG sp. z o.o. jest największym operatorem dystrybucyjnym w Europie. Należąca do spółki sieć gazowa to ponad 200 tys. km, nad którą czuwa prawie 12 tys. pracowników. W opinii prezesa PSG biogazownia stanowi alternatywne źródło gazu również dlatego, że nie ponosi się żadnych kosztów dostarczania tego gazu do Polski.

Prezes PSG wskazał, że w przypadku biogazowni trudnością jest koszt podniesienia parametrów produkowanego biogazu i koszt realizacji przyłącza.

„To jest wysoka kwota i należałoby opracować rozwiązania legislacyjne, pozwalające unormować to, kto ponosi te koszty, kto w nich uczestniczy” - podkreślił.

„Jako Polska Spółka Gazownictwa wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, dostarczamy gaz na czas, na miejsce i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. W tej chwili największą trudnością dla całej branży gazowniczej są ceny gazu. Jak zdobyć odbiorcę, który będzie skłonny zapłacić rachunek” – zaznaczył Robert Więckowski.

VIII Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego odbył się w dniach 27-29 czerwca w Łodzi.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

Załączniki