Hitachi Metals, Ltd.: zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

2022-09-26, 16:05 aktualizacja : 2022-09-26, 16:06

TOKIO--(BUSINESS WIRE)-- Hitachi Metals, Ltd. (odtąd „spółka”) ogłasza, że podczas posiedzenia Rady Dyrektorów podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy spółki w następujący sposób.

Wyżej wymieniona zmiana nazwy, pod którą prowadzi działalność spółka, zostanie przeprowadzona pod warunkiem pomyślnej finalizacji oferty przejęcia przez K.K. BCJ-52, podanej do publicznej wiadomości, oraz ukończenia szeregu procedur niezbędnych do zmiany nazwy spółki, w tym zmiany części postanowień umowy spółki.

1. Nowa nazwa, pod którą spółka będzie prowadzić działalność:

Proterial, Ltd.

2. Przewidywana data wejścia w życie zmiany nazwy spółki:

4 stycznia 2023 r.

3. Powody, dla których zdecydowano się na zmianę nazwy, pod którą prowadzi działalność spółka.

Spółka wywodzi się z Hitachi Ltd., firmy założonej w 1910 r., i została wyodrębniona jako niezależny podmiot w 1956 roku. Od chwili założenia spółka rozwija się poprzez zapewnianie społeczeństwu wielu niepowtarzalnych produktów, które opracowano dzięki jej wysokiemu potencjałowi technologicznemu. Po pomyślnym przeprowadzeniu procedury oferty przejęcia spółka przyspieszy swoje działania ukierunkowane na dalsze zmiany i rozwój we współpracy z nowym partnerem kapitałowym w celu zajęcia pozycji firmy, która „stanie na czele zrównoważanego rozwoju opartego na wysokiej wydajności”. Wykorzystując okazję, jaką niesie ze sobą planowana reorganizacja kapitałowa, będąca krokiem ku niezależności podejmowanym po raz drugi, spółka zmieni swoją nazwę na taką, która będzie pokazywać korzyści płynące z nowego otwarcia ku rozwojowi.

4. Koncepcja przyświecająca nowej nazwie spółki

„Proterial” odzwierciedla istotę filozofii organizacyjnej spółki, która składa się z trzech następujących elementów: Misja: „Najwyższa jakość dostępna dla wszystkich”; Wizja: „Zajęcie czołowej pozycji w zakresie zrównoważanego rozwoju opartego na wysokiej wydajności” oraz Wartości: „Niezachwiana uczciwość” i „Zjednoczeni przez szacunek”. Jest połączeniem przedrostka „pro-” ze słowem „material” (materiał).

„Pro-” odzwierciedla „trzy mocne strony” („pros”) firmy.

Profesjonalizm (professional) - praca przekraczająca oczekiwania

Progresywność (progressive) - atmosfera nieustannych nowych wyzwań

Proaktywność (proactive) - przedsiębiorcza postawa

Słowo „material” odnosi się do wysoko wydajnych materiałów produkowanych z zastosowaniem autorskich technologii firmy, które są podbudową dla powyższych trzech mocnych stron. Koncentrując się na rozwiązywaniu problemów klientów i podnoszeniu wartości na wyższy poziom, firma obiecuje zaangażowanie w budowę zrównoważonego społeczeństwa poprzez produkty i usługi, które są uosobieniem jej filozofii.

5. Zmiana nazw spółek należących do grupy

Zmiana nazw spółek należących do grupy, które obecnie zawierają miano „Hitachi”, zasadniczo zostanie wprowadzona z dniem 4 stycznia 2023 r. Niektóre ze zmian mogą jednak zostać wprowadzone w stosownych przypadkach do dnia 3 stycznia 2023 r. lub po 5 stycznia 2023 r.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005322/en/.

Źródło: Hitachi Metals, Ltd.

KONTAKT

Akio Minami

Dział Komunikacji Korporacyjnej

Hitachi Metals, Ltd.

e-mail: akio.minami.cq@hitachi-metals.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.