Prawo.pl: rośnie rola cyfryzacji w zawodzie prawnika

2022-10-05, 13:07
W pracy prawników technologia odgrywa już znaczącą rolę i jej znaczenie będzie rosnąć. Jednak jeszcze nie wszyscy są dostatecznie przygotowani do korzystania ze zdobyczy technologicznych – mówi Martin O'Malley, dyrektor generalny Wolters Kluwer Legal & Regulatory w wywiadzie dla serwisu Prawo.pl.

Zdaniem Martina O'Malleya pandemia przyspieszyła proces automatyzacji i cyfryzacji również w dziedzinie świadczenia usług prawnych, a to spowodowało wzrost zapotrzebowania na rozwiązania online w zakresie fachowych informacji i oprogramowania.

„W prawniczym ekosystemie wzmocnili się również nowi gracze. Większa rola przypadła alternatywnym dostawcom usług prawnych (ALSP). Można również zaobserwować większą zależność od asystentów prawnych. Wreszcie, w związku z zapotrzebowaniem na prawników i większą kontrolą kosztów, zwiększono nacisk na zasoby zewnętrzne. Zdarzają się również straty, zwłaszcza w obszarze osobistych relacji ze współpracownikami lub klientami” – wskazuje dyrektor generalny Wolters Kluwer Legal & Regulatory na łamach Prawo.pl.

„Wielu ekspertów uważa, że (…) prawdziwa transformacja jeszcze nie nastąpiła, ponieważ model usług w dużej mierze jest nadal taki sam. Myślę, że – jak widać – im więcej graczy, w tym >>wielka czwórka<<, dostawcy technologii, nowi dostawcy usług, tym więcej zmian w przyszłości” – zwraca uwagę Martin O'Malley.

Według niego obecnie jest dobry czas dla młodych prawników.

„Wierzę, że będą oni mieli ogromny wpływ na transformację zawodu. Ponieważ są oni cyfrowymi >>tubylcami<<, w wyniku ich wkroczenia do zawodu zwiększy się presja na organizacje prawne, aby dokonały pełnej optymalizacji technologii. W naszym ostatnim badaniu Future Ready Lawyer okazało się, że obecnie ponad 80 proc. prawników twierdzi, iż ważna jest dla nich praca dla organizacji zaawansowanej technologicznie” – wyjaśnia ekspert.

W rozmowie z Prawo.pl dyrektor generalny Wolters Kluwer Legal & Regulatory podkreśla, że – jego zdaniem – dla prawników przyszłość rysuje się w jasnych barwach.

„Zawód prawnika ma przed sobą świetlaną przyszłość, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na usługi prawne. Branża okazała się bardzo odporna na kryzys i myślę, że stała się jeszcze silniejsza dzięki nowym możliwościom w zakresie technologii, obsługi klienta, a nawet zarządzania talentami. Sektor ten się rozwija, a biorąc pod uwagę globalne trendy związane z rosnącą złożonością zgodności ze zwiększającą się liczbą przepisów i regulacji, wierzymy, że wzrost będzie kontynuowany” – podsumowuje.

Pełny tekst wywiadu na: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prawnicy-i-technika-przyszlosc-zawodu,517645.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.