SKOK Energia: po 30 latach 100 mln zł aktywów i współczynnik wypłacalności na poziomie 16 proc.

2022-10-05, 16:40 aktualizacja : 2022-10-05, 16:56
PAP/M. Moryl
PAP/M. Moryl
30-lecie pierwszej w Polsce Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, która z niewielkiej placówki przy elektrowni Kozienice rozrosła się do instytucji obsługującej ponad 10 tys. klientów i posiada ponad 100 mln zł aktywów stało się okazją do świętowania i podsumowań. „Na początku mieliśmy dwa komputery, jeden produkt depozytowy i jeden kredytowy. Dzisiaj mamy 13 placówek i pełen dostęp do usług bankowych” – mówi Janusz Wnuk, prezes zarządu SKOK Energia.

SKOK Energia powstała w 1992 z inicjatywy działaczy Solidarności przy elektrowni Kozienice: Kazimierza Kusia i Andrzeja Gałązkiewicza. Kasa zaczynała od nieoprocentowanej pożyczki z Elektrowni Kozienice i wkładów własnych 60 członków-założycieli. Po 10 latach miała już 7 mln zł aktywów, dochodząc w 2022 r. do 100 mln zł aktywów i współczynnika wypłacalności na poziomie 16 proc., gdzie wymagane przez KNF minimum wynosi 5 proc.

„Mamy pełen dostęp do usług bankowych: aplikacje mobilne, możemy płacić telefonem, mamy karty, oferujemy naszą bazę pożyczkową: kredyty mieszkaniowe i hipoteczne, które kształtują i stabilizują wyniki kasy w długim terminie” – podkreślił Janusz Wnuk, który funkcję prezesa zarządu SKOK Energia pełni od 2001 r.

Obecny na uroczystości Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK oraz przewodniczący Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), wskazał, że SKOK-i powstawały w Polsce na fali przemian społeczno-gospodarczych i jako jedne z nielicznych instytucji prowadzą swoją działalność do dnia dzisiejszego, pozostając wierne idei pomagania drugiemu człowiekowi.

„SKOK nie istnieje po to, żeby maksymalizować zyski, ale po to, aby pomagać. Jest to rodzaj służby całemu społeczeństwu – SKOK-i wyciągają rękę często do osób, które w innych instytucjach finansowych nie mogą takiego wsparcia otrzymać. Pomagają nie tylko finansowo, ale również w formie doradztwa: uczą ludzi oszczędzać i rozumnie się zadłużać, aby nie doprowadzić do wpadnięcia w spiralę długu” – zaznaczył Rafał Matusiak.

Edukacją m.in. na temat tego, jak wśród licznych ofert i wielu oferowanych produktów bankowych wybrać te najkorzystniejsze i wiedzieć, jak z nich korzystać, aby nie zostać wykluczonym finansowo a w konsekwencji społecznie, zajmuje się również związane ze SKOK Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF).

„W procesie transformacji wiele osób miało proponowane różnego rodzaju usługi finansowe, które były po prostu lichwą, jednak uczymy się na każdym przypadku, by wiedzieć, jak zapobiegać temu działaniu i temu zjawisku” – powiedział dr inż. Kazimierz Janiak, prezes zarządu SKEF.

SKOK-i, na wzór działających w 100 krajach unii kredytowych, to organizacje ludzi a nie kapitału. Depozyty jednych członków Kasy służą tym członkom, którzy w danym momencie potrzebują kredytu lub pożyczki. Wypracowany zysk nie jest dzielony pomiędzy udziałowców, ale przeznaczany w całości na budowanie funduszy własnych. Dzięki temu oferta SKOK-ów może być konkurencyjna w stosunku do innych instytucji finansowych.

„SKOK-i to ludzie, to energia, to empatia. Jesteśmy zawsze blisko ludzi i staramy się tak o nich dbać, żeby byli w centrum zainteresowania. Dlatego nie wyobrażamy sobie naszych SKOK-ów bez oddziałów. To jest po prostu niemożliwe” – mówiła Iwona Chrząszcz, wiceprezes zarządu ds. finansowo-księgowych, SKOK Energia.

Janusz Wnuk wskazał, że kozienicki oddział SKOK Energia to ok. 40 osób w 13 placówkach, tymczasem zakres zagadnień finansowych oraz ilość i złożoność zadań jest porównywalna z największymi bankami komercyjnymi. 

„Ze względu na szczupłość zasobów ludzie, którzy wykonują te zadania, muszą być gruntownie wykształceni, mieć wiedzę, być specjalistami najwyższej klasy w swojej dziedzinie – i takich ludzi mamy. Dzięki nim rozwijamy się i jest to nasza największa karta przetargowa, żeby utrzymać się na rynku i dalej rozwijać” – podkreślił prezes SKOK Energia.
SKOK Energia wdraża nowoczesne technologie, jak aplikacja mobilna New mSKOK, płatności internetowe Paybynet czy płatności kartą w smartfonie przez gPay. Od niedawna posiada również w swojej ofercie konto dla młodzieży od 13 r.ż.

Agnieszka Węsek-Popis, główna księgowa SKOK Energia, związana z kozienickim oddziałem od 1999 r., podkreśla rolę przyjaznej atmosfery panującej w placówce. 

„Tworzymy jedną fajną rodzinę. Znamy swoje problemy, wiemy jak na siebie reagować, wiemy, co kogo boli, pomagamy sobie nawzajem - dobrymi radami, ale również służbowe problemy rozwiązujemy wspólnie” – powiedziała.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są spółdzielniami działającymi na podstawie Ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych i Ustawy Prawo Spółdzielcze. Sieć placówek SKOK jest największą co do wielkości wśród instytucji oferujących ludności usługi finansowe, a depozyty członków objęte są gwarancjami państwowymi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.