Prezentacja raportu pt. „Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce”

2023-01-24, 13:51 aktualizacja : 2023-01-24, 13:58
W czwartek 26 stycznia o godz. 13:30 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie odbędzie się prezentacja raportu pt. „Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce”.

Celem raportu jest zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz ocena zdolności i zdefiniowanie warunków jakie muszą spełnić krajowe przedsiębiorstwa, aby w optymalny sposób uczestniczyć w tym procesie (maksymalizując udział tzw. local content).

Wnioski wynikające z raportu pozwolą na ocenę kilku scenariuszy rozwoju energetyki jądrowej uwzględniając zachodzące zmiany w strukturze wykorzystania różnych paliw i źródeł energii oraz rolę tzw. małego i dużego atomu. Przedstawione rekomendacje pozwolą na zaplanowanie rynkowych i instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla rozwoju tej dziedziny energetyki w Polsce.

Raport został przygotowany przez Wydział Zarządzania UW, Instytut Energetyki i Klub Energetyczny.

Po prezentacji odbędą się trzy sesje dyskusyjne:

- Potencjał polskich firm w realizacji programu jądrowego

- Finansowanie Polskiego Programu Jądrowego

- Pozyskanie paliwa dla elektrowni jądrowych

Udział w konferencji potwierdzili m.in.

- Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

- Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska

- Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych

a także przedstawiciele świata biznesu:

Respect Energy, PGE, Westinghouse Polska, EDF Polska, KGHM, Enea, BGK, PFR, GE Hitachi, NuScale, oraz przedstawiciele świata nauki.

Szczegółowa agenda konferencji: NUCLEARCONFERENCE.PL

Partnerzy strategiczni: Respect Energy, PGE Polska Grupa Energetyczna

Partnerzy: Bank Gospodarstwa Krajowego, EDF, Enea, GE Hitachi, KGHM, NuScale, PFR

Źródło informacji: Klub Energetyczny WZ UW

Źródło informacji: Klub Energetyczny WZ UW

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.