Od 27 stycznia można prowadzić dziennik budowy elektronicznie w aplikacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

2023-01-27, 08:30
GUNB
GUNB
27 stycznia rusza Elektroniczny Dziennik Budowy, który jest przełomem dla cyfryzacji w budownictwie.

Z aplikacji można skorzystać na komputerze w każdej przeglądarce internetowej. EDB jest dostępny pod adresem: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl. Można także pobrać darmową wersję mobilną EDB ze sklepów Google’a i AppleStore. Aplikacja powstała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z myślą o wygodzie użytkowników, w oparciu o nowe przepisy prawa budowlanego i najwyższe standardy bezpieczeństwa.

„Dziennik budowy jest najważniejszym dokumentem na budowie. Powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Dlatego zdecydowaliśmy się na cyfryzację dziennika budowy. Elektroniczny Dziennik Budowy jest gwarancją rzetelnego i wiarygodnego prowadzenia dokumentacji budowlanej” – mówi Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Aplikacja EDB oferuje szereg ułatwień w procesie zarządzania budową. Inwestorzy i kierownik budowy mogą skorzystać z następujących funkcji:

 • szybkie i proste składanie elektronicznego wniosku o wydanie dziennika budowy do organów administracji architektoniczno-budowlanej (aab) i nadzoru budowlanego (nb), 
• powierzanie obowiązków i określanie ram czasowych pracy geodety i uczestników procesu budowlanego, 
• wygodne śledzenie wpisów i dokumentacji budowy online 24/7, 
• automatyczne umieszczanie wymaganych przepisami wpisów, 
• korygowanie wpisów, 
• prosta edycja statusów, zamknięcie dziennika jednym kliknięciem w aplikacji. 

Prowadzenie dziennika w EDB odbywa się przez umieszczanie w nim odpowiednich wpisów. Wpisy ułożone są tak, jak w tradycyjnym dzienniku. Zaletą aplikacji jest możliwość filtrowania i wyszukiwania wpisów po różnych parametrach, takich jak aktualność wpisu, funkcja autora, czy autor wpisu. Dzięki temu rozwiązaniu, w przypadku dużych inwestycji, możemy szybko odnaleźć interesujący nas wpis. Prowadzenie dziennika budowy w systemie EDB polega również na powierzaniu w funkcji uczestnikom procesu budowlanego oraz geodecie, którym inwestor bądź kierownik budowy ustala ramy czasowe ich pracy. 

Aby założyć konto w EDB należy: 

• wejść na stronę: e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl 
• kliknąć „zaloguj” - nastąpi przekierowanie do usługi Węzła Krajowego na login.gov.pl
• wybrać jedną z metod uwierzytelnienia - profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna
• podać adres e-mail do kontaktu i potwierdzić w poczcie rejestrację

Więcej informacji: www.gunb.gov.pl

Źródło informacji: GUNB

Źródło informacji: GUNB

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

Załączniki