Największy polski bank dołącza do fintechowej koalicji

2023-02-08, 08:00
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski został partnerem strategicznym społeczności FinTech Poland, która integruje środowisko innowacji finansowych oraz wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju usług opartych na technologii.

PKO Bank Polski jako największy polski bank od lat aktywnie wspiera „fintechowe przyspieszenie” w naszym kraju. 

„Skala działalności banku, otwartość na innowacje i zróżnicowanie technologiczne stosowanych rozwiązań to nasze atuty, które od lat zachęcają do współpracy z nami startupy i fintechy z całego świata. Chcemy jeszcze efektywniej wykorzystać nasze mocne strony w zakresie innowacyjności, wspierając przy tym w większym stopniu rozwój krajowego środowiska fintechowego” – tłumaczy Marek Myszka, dyrektor Biura Innowacji PKO Banku Polskim.

Na przestrzeni lat PKO BP był partnerem licznych programów akceleracyjnych dla startupów, a w ostatnim czasie objął rolę wiodącego partnera pierwszej edycji programu „Poland ClimAccelerator”.

PKO Bank Polski rozwija również własną platformę „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”, w ramach której jego eksperci, wspólnie z innowatorami z sektora startupów, udoskonalają i komercjalizują nowe, cyfrowe narzędzia. Dotychczas przeanalizowali oni prawie 1,5 tys. zgłoszonych pomysłów i przeprowadzili ponad 35 pilotaży, które zaowocowały 25 konkretnymi biznesowymi wdrożeniami. Bank dysponuje także własnym funduszem Venture Capital oraz rozwija know-how w zakresie takich technologii jak blockchain czy sztuczna inteligencja. Przykładem prac R&D banku jest stworzenie wirtualnej PKO Rotundy dostępnej na platformie Decentraland, służącej jako cyfrowe laboratorium dla budowania bankowego know-how w zakresie obecności w metaświatach.

„Obecność w naszej społeczności największego polskiego banku, a jednocześnie jednego z najbardziej innowacyjnych, to bardzo ważny sygnał dla całego rynku potwierdzający właściwy kierunki rozwoju Fintech Poland oraz potrzebę kooperacji i dialogu na poziomie całego sektora cyfrowych finansów” – przekonuje Paweł Widawski, prezes Fundacji FinTech Poland.

Fintech to skrót od angielskiego wyrażenia Financial Technology, określającego sektor innowacyjnych usług finansowych opartych na informacji, komunikacji i technologii – ICT (ang. Information-Communication Technology). Fintechy z kolei są firmami działającymi na styku finansów i technologii, wdrażającymi innowacje finansowe, które nad Wisłą z każdym rokiem przyciągają coraz większą uwagę konsumentów. W tej materii jesteśmy wręcz w światowej awangardzie — prawie 19 mln osób korzysta dziś z bankowych aplikacji cyfrowych, a jako „mobile – only” deklaruje się około 10 mln Polaków. 

Dynamiczny rozwój polskiego sektora fintechowego nie byłby możliwy bez dialogu pomiędzy najważniejszymi interesariuszami (bankami, startupami, instytucjami publicznymi, inwestorami). Ich współpracę koordynuje uruchomiony we wrześniu 2022 r. ekosystem Fundacji FinTech Poland, w ramach którego uczestnicy rynku spotykają się na kolejnych seminariach, konferencjach czy spotkaniach grup roboczych. Podczas nich wypracowywane są strategie działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.