Komunikat zarządu Kasy Krajowej z dnia 17.03.2023 r.

2023-03-17, 14:53 aktualizacja : 2023-03-17, 15:01
W związku z problemami jakie dotykają zagraniczny sektor bankowy (upadek amerykańskiego Silicon Valley Bank i Signature Bank, problemy szwajcarskiego banku Credit Suisse) zarząd Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej informuje, iż sytuacja ta nie wpływa bezpośrednio na sektor polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

SKOK-i w Polsce, we współpracy i przy wsparciu Krajowej SKOK (Kasy Krajowej), nieustannie prowadzą działania zmierzające do zwiększenia poziomu posiadanych funduszy własnych w celu ciągłego zapewniania swoim członkom bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Źródło informacji: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Źródło informacji: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.