Współpraca T-Mobile Polska i Uczelni Łazarskiego. Nowy kierunek studiów „Prawo w IT” już w najbliższym roku akademickim

2023-03-23, 09:05
T-Mobile Polska od dawna angażuje się w projekty na styku technologii i edukacji. Dziś firma ogłosiła już trzeci projekt współpracy z polską instytucją oświaty. Wspólnie z Uczelnią Łazarskiego, prestiżową niepubliczną uczelnią akademicką z siedzibą w Warszawie, T-Mobile będzie angażować się w inicjatywy z zakresu działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej. Strony zapowiadają też, że już od października uruchomiony zostanie na uczelni nowy kierunek studiów II stopnia - „Prawo w IT”.

Współpraca między Uczelnią Łazarskiego a T-Mobile będzie obejmować tworzenie wspólnych zespołów na potrzeby projektów naukowych, edukacyjnych i rozwojowych. Partnerzy planują udział przedstawicieli T-Mobile w działaniach prowadzonych wokół konkursów organizowanych przez Uczelnię, jak również chcą realizować wspólne projekty z zakresu nowych technologii. Obie strony dążą do podejmowania przedsięwzięć dydaktycznych i badawczych, szczególnie wartościowych społecznie.

W ramach współpracy Uczelnia Łazarskiego i T-Mobile będą między innymi tworzyć nowe kierunki studiów oraz inicjować inne przedsięwzięcia dydaktyczne związane z nowymi technologiami. Efekty tej współpracy zobaczymy wkrótce - już 24 kwietnia 2023 r. ruszy nabór na nowy kierunek studiów „Prawo w IT”, tworzony na Wydziale Prawa i Administracji. Jego ukończenie da absolwentom kompleksową wiedzę z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa w branży informatycznej, cyberbezpieczeństwa oraz prawa w obszarze ochrony informacji i pokrewnych gałęzi, a także interpretacji przepisów prawnych i posługiwania się specjalistycznym językiem prawniczym.

Połączenie świata akademickiego i firm technologicznych przynosi wymierne korzyści obu stronom. Uczelnie wyższe posiadają bogatą wiedzę i zasoby w zakresie badań i rozwoju, co może pomóc firmom technologicznym w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Pracownicy i studenci uczelni wyższych mogą przyczynić się do rozwoju biznesu, a firmy technologiczne mogą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie technologii i biznesu uczelniom. Nie do przecenienia są także zalety takiej współpracy dla studentów. Firmy technologiczne często szukają wykwalifikowanych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Współpraca z placówkami edukacyjnymi może pomóc firmom w identyfikacji i rekrutowaniu najbardziej utalentowanych studentów, którzy potencjalnie mogą stać się przyszłymi pracownikami, np. w T-Mobile. Dla studentów uczelni wyższych współpraca z firmami technologicznymi może być też cennym źródłem praktycznego doświadczenia zawodowego i wiedzy, która może pomóc im w rozwoju swoich umiejętności i kariery.

T-Mobile chętnie angażuje się więc w podobne przedsięwzięcia. W listopadzie 2022 roku firma podjęła współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w zakresie budowy inteligentnej strefy badań, a od marca jest też partnerem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Źródło informacji: T-Mobile

Źródło informacji: T-Mobile

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.