Polski Związek Firm Deweloperskich ogłosił wyniki XVI edycji Rankingu Banków, którego celem jest wskazanie banków najlepiej współpracujących z deweloperami przy finansowaniu ich inwestycji. Na podium znalazły się PKO Bank Polski, Alior Bank

2023-03-23, 13:23 aktualizacja : 2023-03-23, 14:00
Polski Związek Firm Deweloperskich
Polski Związek Firm Deweloperskich
Celem Rankingu Banków jest sprawdzenie, które banki najbardziej partnersko podchodzą do inwestycji deweloperskich – przy ich kredytowaniu oraz obsłudze mieszkaniowych rachunków powierniczych.

 Deweloperzy, zrzeszeni w PZFD, odpowiadają w ankietach na blisko 20 zamkniętych pytań dotyczących takich obszarów jak:

  • czas rozpatrywania wniosków o finansowanie oraz jego zmiany w porównaniu do ubiegłych lat,
  • zgodność wstępnych deklaracji banku z faktycznymi procedurami,
  • warunki podpisanej umowy kredytowej,
  • możliwość prowadzenia rachunków powierniczych w banku innym niż kredytujący,
  • podejście do ewentualnych renegocjacji umów w trakcie trwania umowy,
  • dostępność doradców i brak zatorów komunikacyjnych.

I miejsce zajął PKO Bank Polski wyróżniając się zwłaszcza w kategorii dostępności i otwartości na współpracę – także w czasie trwania inwestycji, tuż za nim, na drugim miejscu, uplasował się najszybciej podejmujący decyzję Alior Bank. III miejsce przypadło mBankowi, z którym deweloperom najlepiej współpracuje się m.in. przy kontroli etapów na potrzeby mieszkaniowych rachunków powierniczych.

„Na pytania w XVI edycji odpowiedziano 107 razy – każda ankieta mogła dotyczyć jednego kredytującego banku i/lub jednego banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy od wielu lat (ostatnie takie statystyki notowano w okolicach 2012 roku) blisko jedna piąta deweloperów zadeklarowała, że spotkała się z odmową finansowania jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku. W części pytania, gdzie możliwym było wskazanie przedstawionego przez bank uzasadnienia takiej decyzji najczęściej odwoływano się do wykorzystanych limitów branżowych banku na dany rok” – mówi Mateusz Stachewicz, autor rankingu.

Czynnikiem, który najistotniej różnicował oceny poszczególnych banków w bieżącej edycji był czas. O ile w większości punktowanych kategorii wyniki banków pozostawały na zbliżonych poziomach, o tyle największe rozbieżności widoczne są w kategorii czasu koniecznego na uzyskanie decyzji o finansowaniu. Najniższe i najwyższe wyniki istotnie różnią się od siebie, podczas gdy w pozostałych kategoriach rozpiętość wyników pozostaje często bardzo subtelna. W obecnie trudnym dla rynku mieszkaniowego okresie czas zyskuje na znaczeniu także w kontekście całej inwestycji – kolejny miesiąc lub dwa, w zestawieniu z wieloma czasochłonnymi procedurami administracyjnymi, może istotnie wpływać na zwiększenie kosztów przedsięwzięcia, a przynajmniej zmuszać deweloperów do rekalkulacji kosztów.

Podsumowanie punktacji poszczególnych banków

tabela

Źródło:

I. Ostateczny wpływ na wynik ma stosunek liczby punktów uzyskanych przez bank do liczby punktów możliwych przez niego do zdobycia. Żaden z respondentów nie zadeklarował MRP w Banku Pekao mimo ponad 10% wszystkich ankiet odnośnie kredytów w tym banku, co powoduje, że bank ten jest punktowany w jednej kategorii mniej niż pozostałe banki zestawiane w Rankingu.

Źródło informacji: Polski Związek Firm Deweloperskich

Źródło informacji: Polski Związek Firm Deweloperskich

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.