Apel Rzeczników Prasowych Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Komorniczej

2023-03-30, 13:25 aktualizacja : 2023-03-30, 13:56

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie aktami agresji i hejtu wobec funkcjonariuszy publicznych wykonujących swoje obowiązki służbowe, Komenda Główna Policji oraz Krajowa Rada Komornicza apelują o zaprzestanie mowy nienawiści i aktów agresji wobec komorników wykonujących wyroki sądowe i decyzje administracyjne oraz asystujących im policjantów.

Komornicy i asystujący im policjanci, wykonując swoje obowiązki, stają na straży prawnie chronionych interesów wierzycieli i ich najbliższych. Ich działania są podejmowane w granicach prawa i w celu jego respektowania.

Za działaniami funkcjonariuszy publicznych stoją zawsze konkretne osoby (wierzyciele) i ich krzywda, która została potwierdzona przez wyroki niezawisłych sądów.

22 marca 2023 roku w Brzegu, doszło do kolejnego aktu agresji na funkcjonariuszy publicznych w związku z podejmowaniem przez nich czynności, który mógł skończyć się tragicznie. Podczas czynności egzekucyjnych doszło do wybuchu, w wyniku którego rannych zostało 7 osób w tym komornik, asesor i funkcjonariusze policji.

Nasilenie się aktów agresji jest tym bardziej niepokojące, iż nie tak dawno agresja fizyczna wobec komornika zakończyła się w najgorszy możliwy sposób - śmiercią komornika sądowego.

Sytuacje te budzą poważne zaniepokojenie Policji i komorników sądowych w związku z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa ich samych i ich najbliższych.

Komenda Główna Policji we współpracy z Krajową Radą Komorniczą zorganizuje w najbliższym czasie konferencję prasową, na której przedstawiona zostanie skala tego zjawiska i jego społeczne konsekwencje.

Źródło informacji: Krajowa Rada Komornicza

Źródło informacji: Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.