Tezos aktywuje aktualizację „Mumbai” umożliwiającą przeprowadzanie ponad miliona transakcji na sekundę

2023-03-30, 16:00 aktualizacja : 2023-03-30, 16:02

BERNO, Szwajcaria--(BUSINESS WIRE)-- Tezos, pionierski łańcuch bloków do osiągania konsensusu Proof-of-Stake i zarządzania typu on-chain governance, aktywował Mumbai, trzynastą aktualizację swojego podstawowego protokołu. Aktualizacja „Mumbai” wprowadza Smart Rollups - nowe rozwiązanie do skalowania warstwy 2 wbudowane bezpośrednio w protokół, dzięki któremu Tezos staje się liderem technologii optymistycznych rollupów.

Smart Rollups umożliwia zdecentralizowanym aplikacjom (dApps) korzystanie z własnych specjalnych zasobów sprzętowych do przetwarzania dużej liczby transakcji, podczas gdy integralność i bezpieczeństwo Smart Rollup są gwarantowane przez główny łańcuch Tezos lub warstwę 1.

Stosując to podejście, w 2023 r. ekosystem Tezos będzie w stanie przekroczyć cel jednego miliona transakcji na sekundę bez uszczerbku dla decentralizacji.

Bezpieczne, elastyczne rozwiązanie przyjazne dla programistów

Smart Rollups obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, takie jak:

- W pełni zdecentralizowane i otwarte interaktywne mechanizmy ochrony przed oszustwami gwarantują bezpieczeństwo i integralność rollupów pod warunkiem udziału co najmniej jednego uczciwego uczestnika w walidacji rollupów.

- Środowisko wykonawcze WebAssembly (WASM) umożliwia elastyczny rozwój i wdrażanie różnorodnych zdecentralizowanych aplikacji. Teraz programiści mogą wykorzystywać języki programowania ogólnego przeznaczenia, takie jak Rust, C i C++, do budowania aplikacji, od dostosowanych do potrzeb rozwiązań biznesowych po otwarte platformy publiczne, takie jak łańcuch kompatybilny z EVM oparty na Tezos.

- Zaawansowane właściwości rollupów ułatwiają interakcje, w tym nadawanie z warstwy 1 do wszystkich rollupów, wywoływanie inteligentnych kontraktów warstwy 1 z warstwy 2 lub przenoszenie aktywów między warstwami.

- Możliwe są nowe rozwiązania w zakresie dostępności danych, gdyż Smart Rollups wspiera dostosowane do potrzeb kanały danych na potrzeby współdziałania z zewnętrznymi dostawcami danych względem łańcucha bloków Tezos.

Mniejsze opóźnienie, szybsze łańcuchy bloków

Oprócz rollupów Mumbai wprowadza także udoskonalenia w warstwie 1 Tezos. Czas bloku uległ skróceniu z 30 do 15 sekund dzięki zastosowaniu tzw. walidacji potokowej. Zmiana ta ogranicza opóźnienie w sieci oraz ogólnie poprawia doświadczenie użytkownika.

Uaktualnienie protokołu obejmuje także aktualizacje wcześniej istniejących funkcji, takich jak Tickets, która stała się bardziej elastyczna, umożliwiając bezpośrednie transfery między użytkownikami.

Zmiany kierowane przez społeczność

Jak w przypadku każdej aktualizacji Tezos, „Mumbai” została sprawdzona i zatwierdzona przez społeczność w procesie on-chain governance w ramach łańcucha bloków Tezos.

Aktywacja „Mumbai” stanowi owoc wielomiesięcznej współpracy zespołów programistów i szerszej społeczności Tezos.

Eksperci z Nomadic Labs, Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda i Functori zapewnili swój wkład w tę aktualizację, która odsłania nową erę skalowalności i otwiera drzwi dla ekscytujących nowych aplikacji wdrażanych w łańcuchu bloków Tezos.

Informacje o TEZOS

Tezos to inteligentne pieniądze, które na nowo definiują, co oznacza utrzymywanie i wymiana wartości w cyfrowo połączonym świecie. Tezos, samodzielnie aktualizujący się i energooszczędny blockchain typu Proof of Stake o udokumentowanych osiągnięciach, z łatwością wprowadza przyszłościowe innowacje bez zakłóceń w aktualnie wykorzystywanej sieci. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tezos.com.

Informacje o TEZOS FOUNDATION

Tezos Foundation to szwajcarska fundacja non-profit, która wspiera rozwój i długoterminowy sukces protokołu Tezos, energooszczędnego łańcucha bloków z funkcją rozwoju w drodze samodzielnej aktualizacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tezos.foundation.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230329005903/pl/.

Source: Tezos

KONTAKT:

Randall Woods

e-mail: tezos@sbscomms.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Źródło informacji: Business Wire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.