Goldman Sachs Merchant Banking Division nawiązuje partnerstwo z wiodącym zespołem zarządzającym infrastrukturą danych i przeznacza do 500 mln USD na budowę platformy centrum danych, Global Compute

2020-10-21, 11:37 aktualizacja : 2020-10-21, 11:48

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)-- Goldman Sachs Merchant Banking Division („GS MBD”) ogłosił ustanowienie partnerstwa z doświadczonym zespołem zarządzającym, kierowanym przez Scotta Petersona, długoletniego członka kadry kierowniczej w branży centrów danych, w celu utworzenia spółki Global Compute Infrastructure LP („Global Compute” lub „Spółka”), stanowiącej nową platformę infrastruktury centrów danych.

GS MBD na początek przeznaczył 500 mln USD kapitału własnego, pochodzącego głównie z funduszu infrastrukturalnego West Street Infrastructure Partner III LP („WSIP III”) w celu zapewnienia możliwości uruchomienia krótkoterminowych inwestycji o wartości ok. 1,5 mld USD w Ameryce Północnej, Europie, regionie Azji i Pacyfiku i Ameryki Południowej. Planowany rozwój spółki Global Compute oparty jest na połączeniu przejęć i wzrostu organicznego, ukierunkowanego na świadczenie usług klientom w lokalizacjach charakteryzujących się trwałymi trendami wzrostowymi i potencjałem do znacznego rozwoju infrastruktury danych. Wykorzystując doświadczenie i osiągnięcia zespołu zarządzającego, Global Compute będzie koncentrować się na nabywaniu i rozbudowie obiektów, które mogą sprostać coraz większym potrzebom w zakresie możliwości obliczeniowych, przechowywania danych, łączności i kolokacji, zgłaszanym przez największe firmy technologiczne na świecie.

Założycielski zespół zarządzający Global Compute kierowany jest przez dyrektora generalnego Scotta Petersona, byłego dyrektora ds. inwestycji i współzałożyciela Digital Realty („DLR”), który może poszczycić się ponad osiemnastoletnim doświadczeniem w branży centrów danych i ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży inwestycji na rynku nieruchomości. Podczas swojej kariery w DLR, od 2004 do 2018 r., Scott odpowiadał za całość działalności inwestycyjnej i za wolumen transakcji o łącznej wartości 17 mld USD, obejmujący zarówno fuzje i przejęcia, jak i wzrost organiczny. Scott zaprosił do zespołu licznych członków kadry kierowniczej specjalizujących się w centrach danych, współzałożyciela DLR, Christophera Kenney’a, pełniącego obecnie funkcję dyrektora ds. operacyjnych i byłego członka kadry kierowniczej DLR na region EMEA, Stephena Taylora, jako dyrektora na region Europy. Chris Kenney w dużej mierze odpowiadał za międzynarodową ekspansję DLR, a Stephen Taylor kierował wieloma takimi inicjatywami w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Zespół Global Compute charakteryzuje się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, umiejętnością nawiązywania wartościowych relacji z klientami i możliwościami dostarczenia najlepszej w swojej klasie infrastruktury centrów danych na całym świecie.

Zgodnie z tą strategią, 17 października 2020 r., spółka Global Compute podpisała umowę w sprawie nabycia spółki ATM S.A. („ATM”), jednego z czołowych podmiotów świadczących usługi w zakresie centrów danych i infrastruktury komunikacyjnej w Polsce, od konsorcjum funduszy zarządzanego przez MCI Capital, wiodącego funduszu private equity w Europie Środkowej i Wschodniej ukierunkowanego na inwestycje w technologie, i Mezzanine Management, czołowego funduszu typu mezzanine w regionie. Światowej klasy zasoby centrów danych, zasięg infrastruktury komunikacyjnej, baza klientów i renoma na rynku spółki ATM  z siedzibą w Warszawie zapewniają Global Compute atrakcyjny punkt wyjścia do ekspansji na dynamicznie rozwijającym się rynku centrów danych w Europie Środkowej i Wschodniej. Global Compute zamierza prowadzić działalność w oparciu o wysoką pozycję i osiągnięcia ATM na rynku, aby wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom zarówno nowych, jak i dotychczasowych klientów w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

„Goldman Sachs jest dla nas doskonałym partnerem w naszych poszukiwaniach  możliwości inwestycyjnych na całym świecie w dziedzinie infrastruktury danych - powiedział Scott Peterson, dyrektor generalny Global Compute. - Nasze połączone globalne korzenie i sieci, włącznie z dostępem GS MBD do dostatecznego kapitału przeznaczonego na rozwój, pozwoli platformie Global Compute nie tylko na spełnienie kluczowych potrzeb naszych klientów na całym świecie, lecz również na budowanie i odblokowanie wartości dla naszych partnerów. Nasza pierwsza inwestycja w spółkę ATM S.A. jest doskonałym przykładem tej współpracy. Podchodzimy z entuzjazmem do partnerstwa z Goldman Sachs, umożliwiającego nam zapewnienie kreatywnych rozwiązań dla naszych klientów na całym świecie”.

„Jesteśmy niezmiernie podekscytowani partnerstwem ze Scottem i zespołem Global Compute - powiedział Leonard Seevers, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs. - Dostrzegamy ogromne możliwości w dziedzinie centrów danych, napędzane rosnącym zapotrzebowaniem na większą moc obliczeniową i magazynowanie danych i uważamy, że zespół Global Compute, wspierany przez globalne zasoby Goldman Sachs, otrzymał niepowtarzalną szansę na zajęcie dogodnej pozycji do zapewnienia rozwiązań światowej klasy w celu sprostania temu zapotrzebowaniu”.

Usługi doradcze na rzecz GS MBD świadczyła spółka Davis Polk & Wardwell LLP. Zespół zarządzający Global Compute korzystał z usług spółek PJT Park Hill i Mayer Brown, podczas gdy usługi doradcze w zakresie przejęcia ATM S.A. świadczyły firmy Torch Partners i White & Case LLP.

Goldman Sachs Merchant Banking Division

Założona w 1869 r, Goldman Sachs Group, Inc. jest wiodącą międzynarodową firmą prowadzącą działalność w branży bankowości inwestycyjnej, papierów wartościowych i zarządzania inwestycjami. Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) jest głównym centrum działalności firmy w zakresie inwestycji długoterminowych. MBD jest jednym z czołowych podmiotów prywatnych inwestycji kapitałowych na świecie, z inwestycjami w ramach funduszy private equity, inwestycjami w infrastrukturę, papiery dłużne, rozwój działalności i nieruchomości.

Global Compute

Global Compute debiutuje na rynku infrastruktury centrów danych. Zarządzana przez międzynarodowy zespół weteranów tego sektora, których łączne doświadczenie przekracza 50 lat, spółka planuje nabywanie, rozbudowę i eksploatację aktywów centrów danych w Ameryce Północnej, Europie regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Południowej. Celem firmy jest świadczenie usług jako partner największych światowych spółek technologicznych i ich klientów poprzez zapewnienie bezpiecznych, niezawodnych i kreatywnych rozwiązań na rzecz ich zdolności obliczeniowych i wymogów łączności na szybko rozwijających się rynkach i na rynkach rozwiniętych. Spółka Global Compute jest wspierana przez Goldman Sachs Merchant Banking Division.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201020005407/en/

Źródło: Goldman Sachs

KONTAKT:

Goldman Sachs

Leslie Shribman

tel. +1 212 902 5400

e-mail: leslie.shribman@gs.com

-

Global Compute

Christopher J Kenney

Tel.+1 213 810-8732

e-mail: ckenney@gc-infra.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.