Prowincja Zhejiang w Chinach Wschodnich staje się ośrodkiem współpracy pomiędzy Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej

2021-06-10, 14:20 aktualizacja : 2021-06-10, 14:21

NINGBO, Chiny, 10 czerwca 2021 /PRNewswire/ -- Jak informuje Departament Handlu Prowincji Zhejiang, w dniach 8-11 czerwca w mieście Ningbo położonym na wschodnim wybrzeżu ChRL, w prowincji Zhejiang w Chinach Wschodnich odbędą się drugie targi China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair (Wystawa Chiny-Kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej) oraz 23. Sympozjum China Zhejiang Investment & Trade.

Wydarzenie organizowane wspólnie przez chińskie ministerstwo handlu i władze prowincji obejmie targi, rozmowy w sprawie inwestycji i indywidualne spotkania przedsiębiorców. Na tle pandemii koronawirusa i recesji w gospodarce, prowincja Zhejiang i kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) po raz kolejny połączyły siły, stawiając na integrację gospodarki i wymiany międzyludzkiej oraz kładąc równie duży nacisk na handel i inwestycje. Obie strony nawiążą kompleksową i wielopoziomową współpracę na wysokim poziomie.

Prowincja Zhejiang położona na południowo-wschodnim wybrzeżu Chin, poczyniła znaczące starania w kierunku stworzenia otwartej platformy wysokiego szczebla, której przejawem są Targi China-CEEC, dążąc do stania się głównym ośrodkiem współpracy dwustronnej.

Korzystając z mechanizmu dwustronnej współpracy, Zhejiang angażuje się w rozwój tzw. Inicjatywy Pasa i Szlaku. Na naszych oczach powstaje nowy schemat rozwoju, w ramach którego prowincja Zhejiang stara się wynieść współpracę dwustronną i otwarcie otoczenia lokalnego na zupełnie nowy poziom.

Jako jedyne ogólnokrajowe chińskie targi skierowane do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tegoroczne wydarzenie skupi się na budowaniu nowego wzoru współpracy i dzieleniu się nowymi możliwościami.

Przygotowano trzy wydarzenia specjalnie dla przedstawicieli krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie międzynarodowych towarów konsumenckich i towarów importowanych, a ich całkowita powierzchnia wystawiennicza wyniesie 200 tys. metrów kwadratowych. W targach weźmie udział ponad 2 tys. wystawców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i przeszło 6 tysięcy chińskich nabywców.

Podczas czterodniowej imprezy odbędzie się ponad 20 dużych wydarzeń, które będą promować bliższe relacje z Europą Środkowo-Wschodnią w zakresie gospodarki, handlu, nauki i technologii, zdrowia, relacji handlowych itp.

Targi stanowią nie tylko ważne wspólne osiągnięcie po Szczycie Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia, ale również konkretny krok w kierunku promocji dwustronnej współpracy gospodarczej, wymiany handlowej i wysokiej jakości rozwoju w obu regionach.

Od powstania w roku 2012, mechanizm współpracy pomiędzy Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej przynosi owocne rezultaty. W porównaniu z sytuacją sprzed 9 lat, wolumen handlu dwustronnego na tej linii wzrósł o prawie 85 procent, w 2020 r. po raz pierwszy przekraczając wartość 100 mld USD. Częstotliwość podróży w obie strony wzrosła niemal czterokrotnie, a pociągi towarowe Chiny-Europa zaczęły docierać do większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Dążąc do współpracy i wspólnego rozwoju obu regionów, Zhejiang podjął wiele środków, by przezwyciężyć negatywne skutki epidemii, wykorzystując mechanizmy współpracy gospodarczej i wymianę handlową z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, aby odwrócić pojawiające się tendencje spadkowe.

W pierwszym kwartale tego roku całkowity wolumen handlu pomiędzy Zhejiang a tymi krajami osiągnął 3,96 mld USD, co stanowi wzrost o 42,5% rok do roku. W czasie blokady transportu morskiego i ograniczonej przepustowości przewozów lotniczych, pociągi towarowe na linii Chiny-Europa wyruszające z miasta Yiwu w prowincji Zhejiang do Europy stały się ważnym połączeniem dla wymiany gospodarczej i handlowej pomiędzy Europą a Azją. Do końca marca kraje Europy Środkowo-Wschodniej założyły w Zhejiang 514 przedsiębiorstw i zakontraktowano inwestycje zagraniczne o wartości 1,1 mld dolarów amerykańskich.

Zhejiang w pełni korzysta też z zalet mechanizmu współpracy Chiny-kraje Europy Środkowo-Wschodniej, łącząc go z rozwojem strefy pokazowej współpracy gospodarczej na tej linii, pilotażowej strefy wolnego handlu Zhejiang i sympozjum poświęconym inwestycjom i handlowi. W ten sposób powstał nowy mechanizm współpracy i kompleks nowych rozwiązań dla kontaktów z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas targów uruchomiony zostanie mechanizm współpracy w zakresie handlu elektronicznego i dialogu pomiędzy Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej, aby ułatwić przedsiębiorstwom z tych krajów eksport do Chin.

W ciągu najbliższych pięciu lat, prowincja Zhejiang dąży do osiągnięcia wartości importu towarów z Europy Środkowo-Wschodniej rzędu 20 mld USD, przy obustronnych inwestycjach o wartości ponad 1,5 mld USD. Przewiduje się, że Zhejiang zostanie głównym ośrodkiem współpracy pomiędzy Chinami i krajami Europy Środkowo-Wschodniej i ważnym mostem dla tych krajów w kwestii wchodzenia na globalny rynek chiński, a także oknem do prezentowania chińskiego modelu rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: Zhejiang Provincial Commerce Department

Źródło informacji: PR Newswire

 

Źródło informacji: PR Newswire

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.

NAJNOWSZE informacje partnerskie i płatne