Aktualności unijnego projektu Wodociągów Białostockich

2021-07-16, 08:00
Fot. WB: Tak miesiąc temu wyglądała z góry modernizacja stawów infiltracyjnych w Wasilkowie. Dziś wszystkie działają jak należy
Fot. WB: Tak miesiąc temu wyglądała z góry modernizacja stawów infiltracyjnych w Wasilkowie. Dziś wszystkie działają jak należy
Spokojny i rzeczowy przebieg miało spotkanie informacyjne zorganizowane przez Wodociągi Białostockie 23 czerwca br. w ramach współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej projektu pt. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków”. Celem wydarzenia było poinformowanie zainteresowanych mieszkańców miasta o bezpośrednio dotyczących ich aspektach tego przedsięwzięcia oraz ogólnie o jego postępach.

Jest to trzeci w kolejności projekt, który przedsiębiorstwo realizuje z unijną pomocą (w ub. roku dołączył czwarty - „Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach”). Na spotkaniu uczestnicy, mający swoje posesje na terenie bieżących inwestycji sieciowych (głównie w dzielnicy Zawady), dowiadywali się o zaletach i szczegółowych warunkach korzystania z powstającej w ich rejonie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Głównie o ulice na Zawadach: Rzędziana, Kiemliczów i Polną (a także Zwierzyniecką i Wasilkowską) został rozszerzony zakres realizowanego projektu. Kończy się zadanie inwestycyjne w ul. Rzędziana, gdzie powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają tam prace odbiorowe. W toku są roboty na ul. Polnej. Podobnie jak na ul. Kiemliczów, gdzie wykonawca niedawno rozpoczął działania, zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej - współfinansowaną przez UE oraz sieci wodociągowej - ze środków własnych Wodociągów Białostockich. Podobnie rzecz ma się z ulicami: Zwierzyniecką, gdzie prace zmierzają ku końcowi i Wasilkowską (rozpoczęcie zaplanowane na lipiec). Wszystkie roboty powinny zakończyć się jesienią bieżącego roku.

Uczestnicy czerwcowego spotkania mogli też zapoznać się z innymi zadaniami inwestycyjnymi, objętymi projektem. Również tymi, które są zlokalizowane na obiektach Wodociągów Białostockich. W toku są dwa ostatnie zadania obiektowe: „Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie” oraz „Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków”. Unowocześnione, odpowiednio wyprofilowane ciągi stawów „technologicznych” już działają zgodnie z przeznaczeniem, czyli retencjonują wodę na ujęciu. Rozpoczęły się prace przy stawach „rezerwowych” - ich zakończenie zaplanowane jest na jesień. Realizacja drugiego zadania, którego efektem będzie zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków, ma potrwać do początku przyszłego roku.  

Nazwa beneficjenta: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap

Całkowita wartość projektu: 170 673 563,37 PLN netto

Dofinansowanie z UE: 108 699 239,31 PLN

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie sp. z o.o.

Źródło informacji: Wodociągi Białostockie sp. z o.o.

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.