22. konferencja KOMTECH pod znakiem klastrów energii i współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz Zielonego Ładu

2021-10-14, 10:13
Podczas 22. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH Instytut Techniki Górniczej KOMAG pokazał elementy budowanej strategii. Dyrektor instytutu, prof. Dariusz Prostański zdefiniował przyszłe kierunki badawcze i rolę KOMAG-u w procesie transformacji regionu. Nowoczesne systemy magazynowania energii i zarządzania nią, robotyzacja, automatyzacja i informatyzacja, zarówno w sferze projektowej, badawczej, jak i certyfikacyjnej, to główne determinanty rozwoju instytutu.

Już w przyszłym roku instytut zamierza zorganizować kongres Silesian Energy Storage Forum, w trakcie którego zaprezentowane zostaną efekty realizowanych obecnie w instytucie projektów i prac badawczych. Zupełnie nowym elementem działań instytutu jest otwarcie się na społeczność lokalną Śląska i wspólna budowa fundamentów Zielonego Ładu w obszarze energetyki.

„Przyszłością Śląska jest zielona energia i Instytut KOMAG zamierza być współorganizatorem transformacji energetycznej regionu” – powiedział prof. Dariusz Prostański.

Stąd toczące się w ramach konferencji KOMTECH szkolenia i warsztaty dotyczące budowy i prowadzenia klastrów energii organizowane przez Krajową Izbę Klastrów Energii (KIKE).

„W Polsce funkcjonuje ok. 100 klastrów energii, w 2030 r. będzie ich 300. Taka ilość niewielkich, zamkniętych obszarów obrotu energią odnawialną zapewni stabilne dostawy i samowystarczalność energetyczną na poziomie powiatów czy gmin, zwłaszcza na Śląsku”– powiedział prof. Dariusz Prostański.

Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie szerokiego grona rozmaitych podmiotów (samorządów, osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, uczelni oraz instytutów naukowych), którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie, dystrybucja lub obrót energią - głównie z OZE, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu poniżej 110 kV, terytorialnie ograniczone do obszaru jednego powiatu lub pięciu sąsiadujących ze sobą gmin.

„Klastry energii to wyższy poziom myślenia o OZE. Transformacja energetyczna, która musi zostać przeprowadzona, będzie się odbywała przy wykorzystaniu formuły klastrów, a na Śląsku widzę ogromny potencjał do ich tworzenia” – mówi Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający w KIKE.

Wspólnym celem dla polskich klastrów jest rozwój energetyki rozproszonej - pomimo różnic, wynikających głównie z istnienia na danym obszarze określonej hybrydy OZE, czyli miksu energetycznego uwzględniającego specyfikę miejsca (np. efektywność energetyki wiatrowej jest najwyższa na Pomorzu, podczas gdy elektrownie wodne najlepiej sprawdzają się w górach).

Klastry służą poprawie lokalnego i zarazem ogólnopolskiego bezpieczeństwa energetycznego w sposób przyjazny dla środowiska, a także efektywny ekonomicznie. Zapewniają optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe podmiotom w nich zrzeszonym, wykorzystują miejscowe zasoby i sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są użyteczne oraz opłacalne.

Trzydniowa konferencja KOMTECH (11-13- października 2021 r.) organizowana przez KOMAG przy współpracy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz wsparciu merytorycznym Krajowej Izby Klastrów Energii zgromadziła blisko 200 uczestników, w tym grono praktyków i teoretyków z obszaru energetyki. Konferencja organizowana pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych i Urzędu Marszałkowskiego, została wsparta również patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Obejmowała 8 sesji tematycznych, 52 referaty oraz warsztaty i szkolenia oraz 2 panele dyskusyjne, w których udział wzięli czołowi krajowi eksperci.

„Niezwykle cieszy fakt, że w tak trudnych okolicznościach pandemicznych udało się nam zgromadzić grono specjalistów podzielających wizję transformacji regionu prezentowaną przez Instytut KOMAG” – powiedział prof. Dariusz Prostański.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Uwaga: Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną.