Zarząd liczy od 1 do 3 członków, kadencja Zarządu trwa 4 lata. Rada Nadzorcza liczy 3 członków, kadencja Rady trwa 3 lata. Zarząd i Radę Nadzorczą powołuje Rada Mediów Narodowych.

W PAP działa również Rada Programowa, powoływana przez Radę Mediów Narodowych jako organ opiniodawczo-doradczy Spółki. W jej skład wchodzą osoby wyróżniające się doświadczeniem dziennikarskim oraz wiedzą i z zakresu funkcjonowania środków masowego przekazu. Rada opiniuje realizację przez PAP i władze Spółki zadań ustawowych Agencji.

Rada Nadzorcza PAP SA:

 • Tomasz Giziński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Paweł Kwieciński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 • Tomasz Laskus - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd PAP:

 • Wojciech Surmacz - Prezes Zarządu
 • Łukasz Świerżewski – Członek Zarządu

 Rada Programowa PAP SA:

 • Stachowiak-Różecka Mirosława - Przewodnicząca
 • Bartuś Barbara
 • Jaworski Lech
 • Krysztopa Cezary
 • Niewiadomska-Cudak Małgorzata
 • Rytel Zbigniew
 • Sławecki Marcin
 • Telus Robert
 • Turczyk Jacek