Zarząd liczy od 1 do 3 członków, kadencja Zarządu trwa 4 lata. Rada Nadzorcza liczy 3 członków, kadencja Rady trwa 3 lata. Zarząd i Radę Nadzorczą powołuje Rada Mediów Narodowych.

W PAP działa również Rada Programowa, powoływana przez Radę Mediów Narodowych jako organ opiniodawczo-doradczy Spółki. W jej skład wchodzą osoby wyróżniające się doświadczeniem dziennikarskim oraz wiedzą i z zakresu funkcjonowania środków masowego przekazu. Rada opiniuje realizację przez PAP i władze Spółki zadań ustawowych Agencji.

Rada Nadzorcza PAP SA:

 • Maciej Świrski - Przewodniczący
 • Tomasz Giziński - Wiceprzewodniczący
 • Agnieszka Glapiak - Sekretarz

Zarząd PAP:

 • Wojciech Surmacz - Prezes Zarządu
 • Łukasz Świerżewski – Członek Zarządu

 Rada Programowa PAP SA:

 • Krzysztof Mieczysław Kaźmierczak - Przewodniczący
 • Adam Grzegorz Dębski
 • Wojciech Konikiewicz
 • Marek Lewandowski
 • Bogumił Łoziński
 • Jacek Moskwa
 • Zbigniew Rytel
 • Zbigniew Natkański
 • Tomasz Truskawa