Rada nadzorcza

Janusz Niedziela - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Świrski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Giziński - Sekretarz Rady Nadzorczej