Do Sądu UE wpłynęła skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji KE dot. potrącenia kar za Turów

2022-04-26 13:32 aktualizacja: 2022-04-26, 14:21
Fot. PAP/Aleksander Koźmiński
Fot. PAP/Aleksander Koźmiński
Do Sądu UE wpłynęła skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej o potrąceniu kwot kary pieniężnej, nałożonej postanowieniem wiceprezes TSUE w sprawie dotyczącej kopalni Turów - podał Ireneusz Kolowca z TSUE.

"Do Sądu UE wpłynęła skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej dot. potrącenia, za okres od 20.09.2021 r. do 17.01. 2022 r., kwot okresowej kary pieniężnej nałożonej postanowieniem wiceprezes TSUE w sprawie C-121/21 R, Czechy/Polska (#Turów)" - poinformował na Twitterze Ireneusz Kolowca z TSUE.

 

 

Rządy Czech i Polski poinformowały w lutym TSUE o zawarciu ugody w sprawie kopalni Turów. Prezes Trybunału postanowił w efekcie o wykreśleniu sprawy z rejestru.

Umowa przewiduje zapłatę odszkodowania dla Czech w wysokości 35 mln euro oraz przekazanie 10 mln euro na Fundusz Małych Projektów Środowiskowych.

Spór o Turów

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do TSUE skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni w ramach tzw. środka tymczasowego.

Strona czeska uważała, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody; skarżyli się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.

20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.

W lutym br. Komisja Europejska poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności należnych Polsce z budżetu UE z tytułu kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów.

Z informacji przekazanych przez KE na początku kwietnia wynika, że KE potrąciła środki z polskiej koperty w budżecie UE z tytułu kar za okresy: 20 września 2021 r. - 19 października 2021 r., 20 października 2021 r. - 18 listopada 2021 r., 19 listopada 2021 r. - 18 grudnia 2021 r.

 

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

an/