Resort finansów: po drugim kwartale samorządy mają jeszcze do wykorzystania 52,1 mld zł

2022-09-05 18:46 aktualizacja: 2022-09-05, 18:55
Po drugim kwartale samorządy mają jeszcze do wykorzystania 52,1 mld zł Fot. PAP/Leszek Szymański
Po drugim kwartale samorządy mają jeszcze do wykorzystania 52,1 mld zł Fot. PAP/Leszek Szymański
W tym roku do dyspozycji Jednostek Samorządów Terytorialnych pozostaje prawie 52,1 mld zł. O sytuacji finansowej samorządów świadczą nie tylko nadwyżka czy deficyt budżetowy, ale też środki z przychodów samorządów - oceniło Ministerstw Finansów w przesłanym PAP komunikacie.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że w tym roku do dyspozycji samorządów, poza nadwyżką z wykonania budżetu Jednostek Samorządów Terytorialnych (JST) w I półroczu 2022 r, pozostaje "kwota środków z lat ubiegłych (wynikająca ze sprawozdań za II kwartał 2022 r.), która wyniosła prawie 52,1 mld zł". 

"Z tej kwoty JST planują w bieżącym roku wykorzystać prawie 37,6 mld zł. Do dyspozycji JST pozostaje więc jeszcze niewykorzystana kwota ok. 14,5 mld zł, która może być przeznaczona m.in. na wydatki lub spłatę długu" -  podano w komunikacie przesłanym PAP. "Odzwierciedleniem sytuacji finansowej samorządów jest nie tylko nadwyżka czy deficyt budżetowy, ale również poziom ich przychodów" - ocenił resort.

W związku ze wprowadzonymi w 2021 r. rozwiązaniami wzmacniającymi i stabilizującymi finanse, samorządy posiadają obecnie także środki o charakterze przychodowym, czyli inne niż nadwyżki z bieżącego roku - wskazało Ministerstwo Finansów. Wśród wspomnianych rozwiązań znalazło się m.in. przekazanie 8 mld zł uzupełnienia subwencji na poczet zmian podatkowych wchodzących od 1 stycznia 2022 r.

"Planowany na koniec I półrocza br. deficyt budżetowy jest większy niż  w analogicznym okresie 2021 r. (o ok. 15,5 mld zł) i nieco większy niż za I kwartał 2022 r. (o ok. 5,4 mld zł)" - zaznaczył resort finansów. Deficyt jest większy "głównie za sprawą planowania w bieżącym roku zdecydowanie wyższych wydatków na inwestycje (o ok. 20,2 mld zł w stosunku do 2021 r.)". Z kolei niższa nadwyżka budżetowa JST za II kwartał 2022 r. "wynika m.in. z poniesionych wydatków majątkowych (o 3,5 mld zł wyższych niż w analogicznym okresie ub. r.)" - wyjaśniono.

Według szacunków Ministerstwa Finansów pula środków, która znajdowała się na rachunkach budżetowych JST po wykonaniu całego budżetu za II kwartał 2022 r., wynosi ok. 60 mld zł. Zastrzeżono, że po zakończeniu II kw. 2021 r. środków tych było ok. 52,5 mld zł.

"Należy jednocześnie zaznaczyć, iż zadłużenie samorządów na koniec II kwartału 2022 r. wyniosło 87,4 mld zł, co stanowi spadek o 3,72 mld zł w porównaniu do IV kwartału 2021 r., kiedy było na poziomie 91,1 mld zł" - podkreślił resort finansów.

Będzie dodatkowe wsparcie

Przypomniano, że 2 września br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw umożliwiającą przekazanie samorządom dodatkowego wsparcia. "Łączna kwota dodatkowych środków w wysokości niemal 13,7 mld zł zostanie przekazana już w bieżącym roku. Gminy otrzymają od 2,9 mln zł, powiaty od 6,1 mln zł, a województwa od 32,7 mln zł" - przekazało Ministerstwo Finansów. (PAP)

autorka: Ewa Nehring

mar/