Pestycydy - podwójne uderzenie w pszczoły

2019-08-06 11:13 aktualizacja: 2019-08-14, 12:05
Fot. PAP/Tomasz Wojtasik
Fot. PAP/Tomasz Wojtasik
Dodawane do pestycydów adjuwanty stwarzają dodatkowe zagrożenie dla pszczół. Zwiększają ich śmiertelność, zaburzają lot, osłabiają kolonie i upośledzają rozwój poczwarek. 

Dodawane do pestycydów tzw. adjuwanty pomagają rozprowadzać środki chroniące rośliny, zwiększają ich przyleganie do roślin, czy zapobiegają ich ucieczce z miejsca uprawy.

Dotąd zakładano, że nie stanowią one większego zagrożenia dla środowiska. Jednak kolejne badania wskazują na ich toksyczne działanie na ekosystemy.

Autorzy nowej pracy opublikowanej na łamach pisma „Environmental Toxicology and Chemistry” odkryli, że w połączeniu z pestycydami wyraźnie szkodzą one pszczołom.

Naukowcy przeprowadzili badania częściowo w laboratorium, a częściowo w terenie.

Pokazały one, że działając samodzielnie, trzy różne dodawane do pestycydów adjuwanty (tzw. NMP, Silwet L-77 i Triton X-100) nie wywoływały u pszczół żadnych gwałtownych reakcji.

Kiedy jednak badacze dodali do nich pestycyd - acetamiprid, pojawiła się silna i natychmiastowa toksyczność.

W grupach pszczół traktowanych tą mieszkanką znacząco wzrosła śmiertelność w porównaniu do pszczół wolnych od chemikaliów, a także pszczół traktowanych tylko pestycydem.

Co więcej, jeszcze długo po działaniu chemikaliów, badacze notowali zaburzenia lotu owadów, osłabienie kolonii i problemy z rozwojem poczwarek.

Komentując wyniki, autorzy badania twierdzą, że "pomaga ono zrozumieć złożone relacje między składem pestycydów a ich szkodliwością dla pszczół". Ich zdaniem "potrzebne są dalsze badania nad oceną bezpieczeństwa adjuwantów i ich wspólnym działaniem razem z aktywnymi składnikami na nieszkodliwe gatunki".

Autorami odkrycia są naukowcy z Chińskiej Akademii Badań Rolniczych.

Więcej informacji na stronie:

https://eurekalert.org/pub_releases/2019-08/soet-pda080519.php

mat/ zan/