Powstała fundacja SLD, która ma chronić nazwę partii i jej znak graficzny

2020-10-07 08:33 aktualizacja: 2020-10-07, 11:15
Fot. PAP/Paweł Supernak
Fot. PAP/Paweł Supernak
Powstała fundacja Sojusz Lewicy Demokratycznej, która po zmianie nazwy partii na Nowa Lewica ma chronić starą nazwę i znak graficzny przed ewentualnym wykorzystaniem np. w kolejnych wyborach.

W 2019 roku Konwencja SLD zdecydowała zmienić statut. Na bazie nowych przepisów dojdzie do połączenia SLD i Wiosny Roberta Biedronia, partia będzie funkcjonowała pod nazwą Nowa Lewica. Na grudzień planowany był kongres zjednoczeniowy i wybór władz nowego ugrupowania, jednak Zarząd Krajowy SLD wstrzymał organizację wydarzenia do czasu aż całkowicie uprawomocni się decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie - który prowadzi ewidencję partii politycznych - o zmianie w statucie Sojuszu Lewicy Demokratycznej zakładającej, że nową nazwą SLD będzie Nowa Lewica.

Sama nazwa Sojusz Lewicy Demokratycznej ma jednak nie zniknąć, dlatego politycy tworzący partię zarejestrowali fundację, która ma chronić nazwę i logo SLD. Sekretarz generalny Sojuszu Marcin Kulasek jest jej prezesem, a w skład organu nadzoru wchodzą m.in. przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty i jej rzeczniczka Anna Maria Żukowska.

"Sporo jest sytuacji, że po zmianie nazwy partii ktoś przejmuje stary logotyp i związane z tym dobra" - powiedział w rozmowie z PAP Marcin Kulasek. "Zabezpieczenie logo jest nadal w naszej jurysdykcji, a dokładnie zarządu fundacji" - podkreśla.

Dopytywany, czy chodzi także o to, że w momencie, kiedy zmieni się nazwa partii, to fundacja ma zabezpieczyć jej wykorzystanie np. w kolejnych wyborach parlamentarnych, Kulasek potwierdził. "Aby nikt nie przejął znaku i nie uzurpował do niego praw" - dodał.

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, w celach działania fundacji wymieniono m.in. ochronę dziedzictwa polskiej lewicy, upowszechnienie zasad demokratycznego państwa prawa oraz kultury w życiu publicznym czy prowadzenie działań służących przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom życia publicznego i społecznego. 

SLD została założona w 1999 r. przez działaczy większości organizacji wchodzących w skład koalicji SLD. Koalicja ta była skupiona wokół partii Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej i zawiązana została w roku 1991.(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski