Tempo wzrostu wynagrodzeń będzie słabło, bezrobocie ok. 5 proc. Najnowsza prognoza NBP

2022-03-31 12:22 aktualizacja: 2022-03-31, 13:09
Fot. PAP/Paweł Supernak
Fot. PAP/Paweł Supernak
W latach 2022-2023 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.); prognozy sugerują możliwość wyraźnego spadku inflacji średniorocznej w 2024 r. - poinformował w czwartek NBP w "Wynikach Ankiety Makroekonomicznej NBP; runda: marzec 2022 r.".

"Obecnie eksperci są pewni, że w latach 2022-2023 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Ich prognozy sugerują natomiast możliwość wyraźnego spadku inflacji średniorocznej w 2024 r." - podał bank centralny w "Wynikach Ankiety Makroekonomicznej NBP; runda: marzec 2022 r.".

Dodano, że prawdopodobieństwo inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP w 2024 r. wynosi 33 proc. (względem 6 proc. w 2023 r.). "Prognoza centralna inflacji na 2024 r. (4,6 proc.) jest ponad dwukrotnie niższa niż prognoza na 2022 r. Również typowe scenariusze na 2024 r. są wyraźnie niższe (zawierają się między 2,9 proc. i 6,3 proc.) niż analogiczne przedziały na 2022 r." - wskazano.

Perspektywy wzrostu PKB  "nieznacznie się pogorszyły"

Jak podał bank centralny, w porównaniu z poprzednim kwartałem perspektywy wzrostu PKB, w opinii ekspertów AM NBP, nieznacznie się pogorszyły. "Prognoza centralna na 2022 r. jest równa 3,9 proc., zaś na 2023 r. i 2024 r. wynosi 3,2 proc. Typowe scenariusze przyszłego wzrostu PKB wskazują, że polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie pomiędzy 2,8 proc. a 4,6 proc. w 2022 r., między 1,9 proc. a 4,3 proc. w 2023 r. oraz między 1,8 proc. i 4,5 proc. w 2024 r." - poinformowano.

Dodano, że w porównaniu z poprzednią rundą AM NBP zarówno obecne prognozy centralne stopy referencyjnej NBP, jak i typowe scenariusze, przesunęły się w kierunku wyższych wartości. "W marcowej rundzie AM NBP centralna prognoza stopy referencyjnej NBP na 2022 r. wynosi 4,42 proc. średniorocznie, zaś na 2023 r. – 4,77 proc. Typowe scenariusze na lata 2022-2023 z obecnej rundy ankiety (odpowiednio: 4,06 proc.-4,98 proc. oraz 4,11 proc.-5,49 proc.) są jednoznacznie wyższe niż analogiczne scenariusze z poprzedniego badania (tj. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa nie pokrywają się). Typowe scenariusze stopy referencyjnej NBP na 2024 r. zawierają się między 3,19 proc. i 5,04 proc." - wskazano.

Krajowa stopa bezrobocia ustabilizuje się na poziomie ok. 5 proc.

Prognozy uzupełniające zebrane w bieżącej rundzie AM NBP wskazują, że krajowa stopa bezrobocia w latach 2022-2024 ustabilizuje się na poziomie ok. 5 proc., natomiast tempo wzrostu wynagrodzeń będzie słabło. Zdaniem ekspertów stopa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto ogółem będzie systematycznie maleć – z 9 proc. w 2022 r. do 7,2 proc. w 2023 r. oraz 6 proc. w 2024 r.

Osłabienie kursu złotego

Jak podano, obecna ścieżka prognoz kursu walutowego euro/zł wskazuje na osłabienie kursu złotego w stosunku do prognoz z poprzedniej rundy AM NBP o ok. 2,2 proc. w 2022 r. i o ok. 1,4 proc. w 2023 r. Po deprecjacji w 2022 r. (kurs euro/zł na poziomie ok. 4,63 średniorocznie) eksperci oczekują stopniowej aprecjacji złotego do poziomu 4,50 w 2023 r. i 4,40 w 2024 r. - wskazano.

Prognozy dotyczące cen ropy

Eksperci zrewidowali także wyraźnie swoje prognozy dotyczące cen ropy w porównaniu z poprzednim badaniem. Obecnie oczekują ceny baryłki ropy Brent w 2022 r. na poziomie 103 dol. średniorocznie, a w kolejnych dwóch latach na poziomie niższym tj., odpowiednio, 91 dol. i 85 dol.

W komentarzach eksperci akcentują niepewność wywołaną zbrojną agresją Rosji na Ukrainę. Podkreślają w tym kontekście w szczególności wpływ tej agresji na zmienność cen na rynku surowców energetycznych i żywności, a także niepewność co do zakresu dalszych sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś oraz ich skutków.

Ankieta Makroekonomiczna NBP (AM NBP), kierowana do różnych grup profesjonalnych prognostów dotyczy przewidywań kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych w różnych horyzontach czasowych. Badania ankietowe są przeprowadzane z częstotliwością kwartalną: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Od 2022 r. harmonogram rund AM NBP został przesunięty (badania odbywają się ok. 10 dni wcześniej i nie zachodzą na kolejny kwartał).

Marcowa runda AM NBP w 2022 r. trwała od 9 do 22 marca. W badaniu uczestniczyło 21 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy i organizację przedsiębiorców. (PAP)

Autor: Aneta Oksiuta

mj/