Airservices Australia przedłuża umowę z Rimini Street w zakresie wsparcia aplikacji SAP

2020-06-30, 10:20 aktualizacja : 2020-06-30, 10:23
Airservices Australia
Airservices Australia
Zdaniem przedstawicieli firmy, zadecydował ultra-responsywny model wsparcia i oszczędności, które mogą zostać wykorzystane na inicjatywy związane z transformacją cyfrową.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Airservices Australia, australijski dostawca usług nawigacji lotniczej, rozszerzył umowę z Rimini Street dotyczącą konserwacji i wsparcia swojej kluczowej platformy SAP. Organizacja przeszła na wsparcie Rimini Street w 2016 r. i postanowiła nadal korzystać z oferowanego przez nią ultra-responsywnego modelu wsparcia. Na decyzję wpłynęła ocena dotychczasowego zwrotu z inwestycji i związana z nim możliwość przeznaczania istotnych bieżących oszczędności w zakresie usług wsparcia technicznego na realizację innowacyjnych inicjatyw w całych strukturach przedsiębiorstwa.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20200629005114/en/

Wsparcie Rimini Street pozwala przygotować działalność „na następną dekadę i dalszą przyszłość”

Airservices Australia to rządowe przedsiębiorstwo świadczące bezpieczne, efektywne i ekologiczne usługi dla branży lotniczej. Airservices Australia obsługuje 11 procent światowej przestrzeni powietrznej oraz ponad cztery miliony przelotów z łączną liczbą 160 milionów pasażerów rocznie. Przedsiębiorstwo zapewnia usługi telekomunikacyjne, dane aeronautyczne, usługi nawigacyjne i gaśnicze dla branży lotniczej.

W codziennej działalności swoich dwóch centrów obsługi ruchu lotniczego, dwóch jednostek sterowania terminali i 29 wież na lotniskach międzynarodowych i regionalnych, w których zatrudnionych jest przeszło 3500 pracowników, Airservices Australia korzysta z systemu SAP ECC 6.0.

Dzięki zmianie dostawcy wsparcia technicznego z producenta oprogramowania na Rimini Street, organizacja znacząco obniżyła ogólne koszty konserwacji i wsparcia i dysponuje dodatkowymi zasobami – czasem, funduszami i pracownikami – aby realizować inicjatywy związane z cyfrową transformacją, co obejmuje m.in. rozwijanie strategii ERP nowej generacji. Przedsiębiorstwo może także utrzymać swój obecny stabilny system SAP przez okres co najmniej 15 lat w ramach wsparcia Rimini Street, co pozwala uniezależnić się od cyklu aktualizacji producenta i realizować plany działania w zakresie IT, które lepiej odzwierciedlają bieżące zmiany w działalności.

„Przejście na model wsparcia zewnętrznego pozwoliło nam utrzymać nasz system ERP i wykorzystać jego możliwości do maksimum, a jednocześnie skierować naszą uwagę na inicjatywy, które pomogą przenieść naszą działalność w nową dekadę i dalszą przyszłość - powiedział Sandeep Khyalia, kierownik ds. usług aplikacyjnych Airservices Australia. - Rimini Street zapewnia również wsparcie w zakresie dostosowania oprogramowania, co pozwala nam wydłużyć czas korzystania z obecnego systemu i poczekać z aktualizacją do S/4HANA, która dzisiaj nie jest najlepszym wyborem pod kątem naszej działalności, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów zgodności i przepisów”.

Wszyscy klienci Rimini Street korzystają z wysokiej jakości elastycznego modelu wsparcia dla firm, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1. Klienci Rimini Street otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych, którzy dysponują średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie danego systemu oprogramowania firmowego klienta.

„Airservices Australia wymaga stabilnego oprogramowania biznesowego i takim właśnie jest system SAP. Jednak ze względu na kluczowy charakter działalności przedsiębiorstwa, potrzebne jest także niezawodne i szybkie wsparcie w przypadku jakichkolwiek potencjalnych problemów – powiedziała Emmanuelle Hose, kierownik regionalny dla Australii i Nowej Zelandii, Rimini Street. - Przejście na wsparcie zewnętrzne świadczone przez Rimini Street pozwoliło Airservices na skorzystanie z ultra-responsywnych i spersonalizowanych usług wsparcia z możliwością kontaktu z ekspertami 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, dzięki czemu platforma SAP działa znakomicie, a ryzyko operacyjne zostało zredukowane”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Blisko 2100 organizacji globalnych, firm sklasyfikowanych w rankingu Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.riministreet.com, na profilu na Twitterze i Facebooku oraz LinkedIn. (C-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. nieznany czas trwania gospodarczych, operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 7 maja 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.
 
Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200629005114/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.